Forum


Powrót Potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego

B.

Bartłomiej .....

0

Witam,
mam takie pytanie. Przygotowuje ofertę do przetargu na dostawę paliwa gazowego i w SIWZ Zamawiający umieścił następujący zapis:

Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać:
- certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia;
- zaświadczenia podmiotu uprawniającego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

Z tego co mi wiadomo, paliwo gazowe ma określone standardy jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. W związku z tym zastanawiam jakich dokumentów Zamawiający może wymagać aby potwierdzić, że przedmiot zamówienia, którego jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca dostawę i dystrybucję gazu do obiektów, odpowiada wymaganiom Zamawiającego.
Witam, mam takie pytanie. Przygotowuje ofertę do przetargu na dostawę paliwa gazowego i w SIWZ Zamawiający umieścił następujący zapis: Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać: - certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia; - zaświadczenia podmiotu uprawniającego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Z tego co mi wiadomo, paliwo gazowe ma określone standardy jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. W związku z tym zastanawiam jakich dokumentów Zamawiający może wymagać aby potwierdzić, że przedmiot zamówienia, którego jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca dostawę i dystrybucję gazu do obiektów, odpowiada wymaganiom Zamawiającego.
1
2017-03-24 09:27 0

R.

Renata .....

0

Proponuję zadać pytanie Zamawiającemu...
Proponuję zadać pytanie Zamawiającemu...
1
2017-03-24 10:43 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy