Forum


Powrót Rażąco niska cena

J.

Joanna .....

32

Jak postąpić z wykonawcą, który na pytanie Zamawiającego o jeden z istotnych składników ceny, który wydawał się rażąco niski (wykonawca nie uwzględnił konieczności zatrudnienia 2 pracowników, a jedynie jednego) przyznał się do omyłki i przesłał nowy formularz cenowy zawierający właściwe kwoty.
Czy powinno się przyjąć i uwzględnić nowy formularz czy też odrzucić pierwotną ofertę, bo nie uwzględniała zapisów siwz i jej wartość (przyjęta do ustalenia ceny) była niższa od minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);
Jak postąpić z wykonawcą, który na pytanie Zamawiającego o jeden z istotnych składników ceny, który wydawał się rażąco niski (wykonawca nie uwzględnił konieczności zatrudnienia 2 pracowników, a jedynie jednego) przyznał się do omyłki i przesłał nowy formularz cenowy zawierający właściwe kwoty. Czy powinno się przyjąć i uwzględnić nowy formularz czy też odrzucić pierwotną ofertę, bo nie uwzględniała zapisów siwz i jej wartość (przyjęta do ustalenia ceny) była niższa od minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);
1
2017-03-24 13:56 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Nowy formularz jest bezprzedmiotowy. Nalezy odrzucic ofertę ponieważ wykonawca nie potwierdził iż nie zawiera RNC
Nowy formularz jest bezprzedmiotowy. Nalezy odrzucic ofertę ponieważ wykonawca nie potwierdził iż nie zawiera RNC
1
2017-03-25 08:25 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy