Forum


Powrót Odrzucenie oferty na podst. 89 ust. 1 pkt 2

M.

Monika .....

0

Czy oferta wykonawcy, który nie złożył wraz z ofertą kosztorysu ofertowego podlega odrzuceniu. Wynagrodzenie kosztorysowe.
Czy oferta wykonawcy, który nie złożył wraz z ofertą kosztorysu ofertowego podlega odrzuceniu. Wynagrodzenie kosztorysowe.
1
2017-03-31 12:39 0

W.

Walentyna .....

20

Tak art.89.1.2 w kosztorysie, który był wymagany uwzględnione są wszystkie pozycje, które należy wykonać oraz ceny.
Przy braku kosztorysu zamawiający nie ma możliwości weryfikacji czy wszystko zostanie wykonane czy wykonawca ujął wszystkie pozycje do wyceny.
Tak art.89.1.2 w kosztorysie, który był wymagany uwzględnione są wszystkie pozycje, które należy wykonać oraz ceny. Przy braku kosztorysu zamawiający nie ma możliwości weryfikacji czy wszystko zostanie wykonane czy wykonawca ujął wszystkie pozycje do wyceny.
1
2017-03-31 13:10 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy