Forum


Powrót Odrzucenie ofert

Z.

Zbigniew .....

2

Zamówienie a dostawę poniżej progu unijnego, procedura odrzucona . Wykonawca który złożył najkorzystniejszą ofertę został wezwany do uzupełnienia wymaganych dokumentów - kart technicznych produktów. Po uzupełnieniu okazało się, że niektóre z oferowanych produktów (farby) nie są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (posiadają niewystarczające parametry. Jednocześnie sprawdzono pozostałe oferty. Dwie z nich również zawierały produkty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, ponadto jedna zawierała braki kilku kart technicznych. Jedna oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Czy można odrzucić ofertu zawierające produkty niezgodne z opisem, czy należy prowadzić dalszą procedurę wyjaśniającą.
Zamówienie a dostawę poniżej progu unijnego, procedura odrzucona . Wykonawca który złożył najkorzystniejszą ofertę został wezwany do uzupełnienia wymaganych dokumentów - kart technicznych produktów. Po uzupełnieniu okazało się, że niektóre z oferowanych produktów (farby) nie są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (posiadają niewystarczające parametry. Jednocześnie sprawdzono pozostałe oferty. Dwie z nich również zawierały produkty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, ponadto jedna zawierała braki kilku kart technicznych. Jedna oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Czy można odrzucić ofertu zawierające produkty niezgodne z opisem, czy należy prowadzić dalszą procedurę wyjaśniającą.
1
2017-04-03 06:18 0

K.

Karolina .....

86

Rozumiem, że karty techniczne produktów żądane były na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania zamawiającego, ale w ramach kryteriów oceny ofert, bo do oferty nie możemy żądać kart technicznych, certyfikatów, itd. , tylko potem możemy od najkorzystniejszego.
Rozumiem, że karty techniczne produktów żądane były na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania zamawiającego, ale w ramach kryteriów oceny ofert, bo do oferty nie możemy żądać kart technicznych, certyfikatów, itd. , tylko potem możemy od najkorzystniejszego.
1
2017-04-03 06:51 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy