Forum


Powrót sytuacja finansowa art 22 c

G.

Grzegorz .....

3

Art. 22c ust. 1 określa wymogi jakie zamawiający może stawiać wykonawcom w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej. W rozporządzeniu dotyczącym dokumentów w par. 2 ust 2 pkt. 3, dopuszcza się żądanie informacji o posiadanych środkach lub zdolnościach kredytowych. Z treści tych zapisów art. 22 c ustawy nie wynika takie uprawnienie dla zamawiającego, albo może ja tego nie widzę ? Jeżeli tak jest, to proszę o pomoc.
Art. 22c ust. 1 określa wymogi jakie zamawiający może stawiać wykonawcom w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej. W rozporządzeniu dotyczącym dokumentów w par. 2 ust 2 pkt. 3, dopuszcza się żądanie informacji o posiadanych środkach lub zdolnościach kredytowych. Z treści tych zapisów art. 22 c ustawy nie wynika takie uprawnienie dla zamawiającego, albo może ja tego nie widzę ? Jeżeli tak jest, to proszę o pomoc.
1
2017-04-03 07:32 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 163

Sprecyzuj pytanie.
Sprecyzuj pytanie.
1
2017-04-03 08:05 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy