Forum


Powrót Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

Ł.

Łukasz .....

0

Czy ogłaszając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest organizacja konferencji, w skład której wchodzić będą usługi hotelarskie, restauracyjne, transportowe muszę wymagać od wykonawców posiadania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych? Dodatkowo w ramach zamówienia wykonawca będzie świadczył na rzecz uczestników konferencji usługi polegające na organizacji wizyty studyjnej.
Dodam, że impreza odbędzie się poza Warszawą, a wykonawca musi zapewnić transport z Warszawy do miejsca konferencji i z powrotem. Impreza będzie trwać 3 dni, tj. wykonawca musi zapewnić dwa noclegi w hotelu o standardzie co najmniej 3*.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Czy ogłaszając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest organizacja konferencji, w skład której wchodzić będą usługi hotelarskie, restauracyjne, transportowe muszę wymagać od wykonawców posiadania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych? Dodatkowo w ramach zamówienia wykonawca będzie świadczył na rzecz uczestników konferencji usługi polegające na organizacji wizyty studyjnej. Dodam, że impreza odbędzie się poza Warszawą, a wykonawca musi zapewnić transport z Warszawy do miejsca konferencji i z powrotem. Impreza będzie trwać 3 dni, tj. wykonawca musi zapewnić dwa noclegi w hotelu o standardzie co najmniej 3*. Z góry dziękuję za odpowiedź.
1
2017-04-03 08:31 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 163

To jest pytanie merytorycznie związane z przedmiotem zamówienia, a nie z Pzp. Musisz ustalić czy twój przedmiot zamówienia kwalifikuje się jedynie dla Wykonawców posiadających ów wpis, a żaden inny nie może świadczyć takiej usługi.
Jeśli tak - możesz zażądać oświadczenia na ta okoliczność.
To jest pytanie merytorycznie związane z przedmiotem zamówienia, a nie z Pzp. Musisz ustalić czy twój przedmiot zamówienia kwalifikuje się jedynie dla Wykonawców posiadających ów wpis, a żaden inny nie może świadczyć takiej usługi. Jeśli tak - możesz zażądać oświadczenia na ta okoliczność.
1
2017-04-03 10:03 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy