Forum


Powrót art. 29 ust. 3a Jakie czynności wskazać w zamówieniu na budowę sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym

M.

Monika .....

0

Jakie czynności wskazać w zamówieniu na "budowę hali sportowej oraz budowę boiska wielofunkcyjnego?
Czy mogę ogłosić to w jednym postępowaniu? Jak uzasadnić brak podziału zamówienia na części?
Jakie czynności wskazać w zamówieniu na "budowę hali sportowej oraz budowę boiska wielofunkcyjnego? Czy mogę ogłosić to w jednym postępowaniu? Jak uzasadnić brak podziału zamówienia na części?
1
2017-04-04 06:06 0

M.

Marta .....

27

Uważam, że nie uda Ci się uzasadnić braku podziału zadania na części. Tu się proszą dwa zadania. Zakres objęty umowa o pracę powinien dotyczyć wszystkich robót budowlanych, za wyjątkiem kierowników robót w każdej z branż.
Uważam, że nie uda Ci się uzasadnić braku podziału zadania na części. Tu się proszą dwa zadania. Zakres objęty umowa o pracę powinien dotyczyć wszystkich robót budowlanych, za wyjątkiem kierowników robót w każdej z branż.
0
2017-04-04 08:34 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy