Forum


Powrót żądanie certyfikatu do oferty

M.

Marek .....

0

czy żądając certyfikatu do oferty , który będzie stanowił treść oferty mogę żądać jego uzupełnienia w razie braku?
czy żądając certyfikatu zgodnie z art. 25 ust.1 pkt.2 ustawy PZP mogę żądać jego uzupełnienia w razie braku ?
czy żądając certyfikatu do oferty , który będzie stanowił treść oferty mogę żądać jego uzupełnienia w razie braku? czy żądając certyfikatu zgodnie z art. 25 ust.1 pkt.2 ustawy PZP mogę żądać jego uzupełnienia w razie braku ?
1
2017-04-04 06:53 0

K.

Karolina .....

86

Do oferty nie można żądać dokumentów przedmiotowych, bowiem zgodnie z art. 25a ust. wykonawca składa oświadczenie wstępne potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu (patrz art. 25 ust. 1 pkt 3) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (patrz art. 25 ust. 1 pkt 1). Nie ma mowy w art. 25a ust. 1 o dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty wymagań zamawiającego. Może Pan w treści formularza ofertowego zamieścić zapis, że wykonawca oświadcza, że posiada taki i taki certyfikat. A potem od najkorzystniejszego może Pan żądać przedstawienia tego certyfikatu zgodnie z art. 26 ust. 2.
Do oferty nie można żądać dokumentów przedmiotowych, bowiem zgodnie z art. 25a ust. wykonawca składa oświadczenie wstępne potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu (patrz art. 25 ust. 1 pkt 3) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (patrz art. 25 ust. 1 pkt 1). Nie ma mowy w art. 25a ust. 1 o dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty wymagań zamawiającego. Może Pan w treści formularza ofertowego zamieścić zapis, że wykonawca oświadcza, że posiada taki i taki certyfikat. A potem od najkorzystniejszego może Pan żądać przedstawienia tego certyfikatu zgodnie z art. 26 ust. 2.
1
2017-04-04 08:41 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy