Forum


Powrót oferta bez dokumentów i oświadczeń - wartość poniżej 30.000 euro

M.

Małgorzata .....

39

Otrzymałam oferty w postępowaniu poniżej 30.000 euro - zapytanie ofertowe.
jeden z wykonawcą złożył "gołą" ofertę bez wymaganych dokumentów: wykaz zrealizowanych usług. W zapytaniu nie określiłam, że oferty bez dokumentów potwierdzających udział będą odrzucone, jedynie, że na etapie sprawdzania ofert mogę żądać uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty. czy powinnam wezwać tego wykonawcę do dosłania dokumentu - wykaz usług?
Otrzymałam oferty w postępowaniu poniżej 30.000 euro - zapytanie ofertowe. jeden z wykonawcą złożył "gołą" ofertę bez wymaganych dokumentów: wykaz zrealizowanych usług. W zapytaniu nie określiłam, że oferty bez dokumentów potwierdzających udział będą odrzucone, jedynie, że na etapie sprawdzania ofert mogę żądać uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty. czy powinnam wezwać tego wykonawcę do dosłania dokumentu - wykaz usług?
1
2017-04-05 05:49 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 170

Poniżej progu, opierasz się na wewnętrznych uregulowaniach.
W przypadku ich braku możesz zastosować uzupełnienie, w tym także wielokrotne.
Poniżej progu, opierasz się na wewnętrznych uregulowaniach. W przypadku ich braku możesz zastosować uzupełnienie, w tym także wielokrotne.
1
2017-04-05 05:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy