Forum


Powrót Dialog techniczny

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Ogłosiliśmy zamiar przeprowadzenia dialogu technicznego. Akces do udziału zgłosiło wiele podmiotów . Czy mam obowiązek zaprosic wszystkich, co byłoby trudne organizacyjnie?
Ogłosiliśmy zamiar przeprowadzenia dialogu technicznego. Akces do udziału zgłosiło wiele podmiotów . Czy mam obowiązek zaprosic wszystkich, co byłoby trudne organizacyjnie?
1
2017-04-06 05:56 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 254

z opinii UZP wynika możliwość ograniczenia, przy ustaleniu zasad wyboru Wykonawców:
"W uzasadnionych natomiast przypadkach, w zależności od indywidualnych potrzeb zamawiającego oraz specyfiki danego zamówienia, może on także ustanawiać przesłanki, od których spełnienia uzależnione będzie
dopuszczenie do udziału w dialogu."
z opinii UZP wynika możliwość ograniczenia, przy ustaleniu zasad wyboru Wykonawców: "W uzasadnionych natomiast przypadkach, w zależności od indywidualnych potrzeb zamawiającego oraz specyfiki danego zamówienia, może on także ustanawiać przesłanki, od których spełnienia uzależnione będzie dopuszczenie do udziału w dialogu."
1
2017-04-06 10:57 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy