Forum


Powrót zaświadczenie o niekaralności wystawione w Niemczech

E.

Edyta .....

0

czy dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp , wystarczające jest złożenie przez wykonawcę mającego siedzibę na terenie RP dla członka zarządu mającego miejsce zamieszkania poza terytorium RP w tym przypadku w Niemczech Zaświadczenia o niekaralności wystawionego przez Federalny Urząd Sprawiedliwości?
Czy może jednak powinno się wnikać w zakres katalogu przestępstw określonych w niemieckim rejestrze karnym i porównywać je z przepisami określonymi w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp? Ale z drugiej strony skąd mam wziąć informację co potwierdza niemiecki rejestr karny?
czy dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp , wystarczające jest złożenie przez wykonawcę mającego siedzibę na terenie RP dla członka zarządu mającego miejsce zamieszkania poza terytorium RP w tym przypadku w Niemczech Zaświadczenia o niekaralności wystawionego przez Federalny Urząd Sprawiedliwości? Czy może jednak powinno się wnikać w zakres katalogu przestępstw określonych w niemieckim rejestrze karnym i porównywać je z przepisami określonymi w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp? Ale z drugiej strony skąd mam wziąć informację co potwierdza niemiecki rejestr karny?
1
2017-04-06 08:49 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy