Forum


Powrót roboty dodatkowe

A.

Anna .....

29

Witam,
po nowelizacji roboty dodatkowe udzielone mogą być na podstawie art.144 ustawy.

Mam takie pytanie: w SIWZ piszę , w Istotnych postanowieniach umownych, ze Zamawiający może dokonać zmiany umowy w zakresie dotyczącym realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

Czy muszę jeszcze dodawać jak zostaną te roboty dodatkowe rozliczone, czy to z góry wiadomo, ze na podstawie kosztorysu ofertowego złożonego w ofercie????
Witam, po nowelizacji roboty dodatkowe udzielone mogą być na podstawie art.144 ustawy. Mam takie pytanie: w SIWZ piszę , w Istotnych postanowieniach umownych, ze Zamawiający może dokonać zmiany umowy w zakresie dotyczącym realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie Czy muszę jeszcze dodawać jak zostaną te roboty dodatkowe rozliczone, czy to z góry wiadomo, ze na podstawie kosztorysu ofertowego złożonego w ofercie????
1
2017-04-06 10:32 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy