Forum


Powrót dysponowanie pośrednie

A.

Anna .....

Fachowiec 131

czy przy dysponowaniu pośrednim zawsze powinno być podwykonawstwo? Wykonawca dał zobowiązanie podmiotu trzeciego (firmy), że ten udzieli swojego pracownika na potrzeby zamówienia np. Kierownika budowy i charakter stosunku, jaki będzie łączył z wykonawcą wpisał: umowa zlecenie. Natomiast w formularzu oferty, dot. części zamówienia, które ma powierzyć podwykonawcy wpisał : nie dotyczy
czy przy dysponowaniu pośrednim zawsze powinno być podwykonawstwo? Wykonawca dał zobowiązanie podmiotu trzeciego (firmy), że ten udzieli swojego pracownika na potrzeby zamówienia np. Kierownika budowy i charakter stosunku, jaki będzie łączył z wykonawcą wpisał: umowa zlecenie. Natomiast w formularzu oferty, dot. części zamówienia, które ma powierzyć podwykonawcy wpisał : nie dotyczy
1
2017-04-07 09:31 0

W.

Walentyna .....

20

Sytuacja , o której piszesz to jest poleganie na zdolnościach innych podmiotów.
Wykonawca udowodni dysponowanie zasobem art. 22a ust.2, dany podmiot zrealizuje roboty lub usługi art. 22a ust 4 podmiot nie podlega wykluczeniu art. 22a ust.3
Podwykonawstwo to jest odrębna sytuacja.
Sytuacja , o której piszesz to jest poleganie na zdolnościach innych podmiotów. Wykonawca udowodni dysponowanie zasobem art. 22a ust.2, dany podmiot zrealizuje roboty lub usługi art. 22a ust 4 podmiot nie podlega wykluczeniu art. 22a ust.3 Podwykonawstwo to jest odrębna sytuacja.
1
2017-04-07 10:35 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy