Forum


Powrót KRK a obligatoryjne warunki wyklucznia

AG

Agnieszka Gniedziejko

1

W postępowaniu przewiduje tylko jeden warunek fakultatywny wykluczenia art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Chcę uzyskać informację z KRK w celu sprawdzenia przesłanek obligatoryjnych (nie interesuje mnie ust . 5 pkt 5 i 6 )Czy następujący zapis jest poprawny : informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert? Można tak zawęzić wykaz dokumentów z rozporządzenia?
W postępowaniu przewiduje tylko jeden warunek fakultatywny wykluczenia art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Chcę uzyskać informację z KRK w celu sprawdzenia przesłanek obligatoryjnych (nie interesuje mnie ust . 5 pkt 5 i 6 )Czy następujący zapis jest poprawny : informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert? Można tak zawęzić wykaz dokumentów z rozporządzenia?
0
2017-04-07 09:49 0

E.

Edyta .....

0

oczywiście że można zawęzić w innym przypadku wykonawca będzie musiał złożyć zaświadczenia z KRK również z ust. 5
oczywiście że można zawęzić w innym przypadku wykonawca będzie musiał złożyć zaświadczenia z KRK również z ust. 5
1
2017-04-10 09:34 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy