Forum


Powrót Termin na odwołanie od postanowień siwz w przetargu ograniczonym.

M.

Małgorzata .....

39

Jestem w trakcie tworzenia specyfikacji w przetargu ograniczonym i muszę określić środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Pytanie brzmi: jaki jest termin na wniesienie odwołania wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia np. na warunki udziału w postępowaniu.
Jestem w trakcie tworzenia specyfikacji w przetargu ograniczonym i muszę określić środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Pytanie brzmi: jaki jest termin na wniesienie odwołania wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia np. na warunki udziału w postępowaniu.
0
2017-04-11 07:10 0

M.

Marta .....

27

ale powyżej czy poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8?
ale powyżej czy poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8?
1
2017-04-11 07:51 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy