Forum


Powrót zamowienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 a tryb zamówienia podstawowego

MM

Magdalena Mycko

0

Przed nowelizacją art. 67 ust. 1 pkt. 6 odnosił się wyłącznie do zamówień podstawowych udzielonych w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego. Po nowelizacji ustawodawca zmienił brzmienie tego punktu nie wskazując trybu udzielenia zamówienia podstawowego. Czy w związku z powyższym mogę udzielić zamówienia uzupełniającego polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych w okresie 3 lat od udzielani zamówienia podstawowego, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego udzielonego w każdym trybie, np dialogu konkurencyjnym?
Przed nowelizacją art. 67 ust. 1 pkt. 6 odnosił się wyłącznie do zamówień podstawowych udzielonych w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego. Po nowelizacji ustawodawca zmienił brzmienie tego punktu nie wskazując trybu udzielenia zamówienia podstawowego. Czy w związku z powyższym mogę udzielić zamówienia uzupełniającego polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych w okresie 3 lat od udzielani zamówienia podstawowego, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego udzielonego w każdym trybie, np dialogu konkurencyjnym?
0
2017-04-11 07:31 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Można udzielić, jeżeli zamówienie podstawowe zostało wszczęte poprzez ogłoszenie o zamówieniu (jak np dialog ale juz nie, zapytanie o cenę) i ogłoszenie to przewidywało udzielenie takich zamówień a ponadto jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości
Można udzielić, jeżeli zamówienie podstawowe zostało wszczęte poprzez ogłoszenie o zamówieniu (jak np dialog ale juz nie, zapytanie o cenę) i ogłoszenie to przewidywało udzielenie takich zamówień a ponadto jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości
1
2017-04-11 08:11 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy