Forum


Powrót art. 91 ust. 3a

K.

Kinga .....

0

Wyjaśnijcie mi proszę o co chodzi w art 91 ust 3a ustawy Pzp. Chodzi o ten podatek od towarów i usług. A jeżeli w ofercie podają mi wartość netto podatek VAT i brutto to ja już nic nie doliczam przy ocenianiu tak?
Wyjaśnijcie mi proszę o co chodzi w art 91 ust 3a ustawy Pzp. Chodzi o ten podatek od towarów i usług. A jeżeli w ofercie podają mi wartość netto podatek VAT i brutto to ja już nic nie doliczam przy ocenianiu tak?
1
2017-04-11 12:02 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Przepis dotyczy przypadków tzw "odwróconego podatku" gdy obowiązek podatkowy powstaje u zamawiającego który ma go uiścić. Odwrócony podatek obejmuje stosunkowo niewielką ilość dóbr, choć lista ich systematycznie rośnie. Szerzej na ten temat w innej części forum. W przypadkach standardowych a chyba taki jest u Pani, przepis ten nie ma zastosowania.
Przepis dotyczy przypadków tzw "odwróconego podatku" gdy obowiązek podatkowy powstaje u zamawiającego który ma go uiścić. Odwrócony podatek obejmuje stosunkowo niewielką ilość dóbr, choć lista ich systematycznie rośnie. Szerzej na ten temat w innej części forum. W przypadkach standardowych a chyba taki jest u Pani, przepis ten nie ma zastosowania.
1
2017-04-11 14:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy