Forum


Powrót Podwykonawcy w robotach budowlanych a zapisy w umowie.

P.

Piotr .....

6

Czy zapisy w umowie dot. rozliczania się zamawiającego z wykonawcą oraz wykonawcy z podwykonawcą czyli art. 143b -143d mają zastosowanie do wszystkich robót budowlanych czy wyłącznie do robót dla których termin realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy?
Im głębiej wnikam tym większe wątpliwości mam.
Czy zapisy w umowie dot. rozliczania się zamawiającego z wykonawcą oraz wykonawcy z podwykonawcą czyli art. 143b -143d mają zastosowanie do wszystkich robót budowlanych czy wyłącznie do robót dla których termin realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy? Im głębiej wnikam tym większe wątpliwości mam.
1
2017-04-11 13:16 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Przepisy art. 143b-143d dotyczą umów o podwykonawstwo w zamówieniach na roboty budowlane - niezależnie od okresu, którego umowa dotyczy.
Przepisy art. 143b-143d dotyczą umów o podwykonawstwo w zamówieniach na roboty budowlane - niezależnie od okresu, którego umowa dotyczy.
1
2017-04-11 13:34 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy