Forum


Powrót Rozliczenie kosztorysowe

P.

Paweł .....

1

Witam,
jak to jest z rozliczeniem kosztorysowym w ZP. Mamy przetarg nieograniczony, wybraliśmy wykonawcę na kwotę np. 1 000 000 zł Inwestycja zakończona robimy kosztorys powykonawczy i wychodzi kwota 1 001 000 zł, czy w takim wypadku powinien zostać spisany aneks do umowy?
Witam, jak to jest z rozliczeniem kosztorysowym w ZP. Mamy przetarg nieograniczony, wybraliśmy wykonawcę na kwotę np. 1 000 000 zł Inwestycja zakończona robimy kosztorys powykonawczy i wychodzi kwota 1 001 000 zł, czy w takim wypadku powinien zostać spisany aneks do umowy?
1
2016-06-30 08:07 0

B.

Beata .....

48

Żaden aneks. W wypadku wynagrodzenia kosztorysowego wysokość wynagrodzenia jest ustalana na podstawie , czyli zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów ze wskazaniem określonych cen jednostkowych, stawek (np. robocizny) lub jednostek obmiarowych. Wynagrodzenie określone w kosztorysie jest szacunkowe - takie decyduje o rankingu ofert i takie wpisujemy do umowy. Jednak jego ostateczna wysokość zależy od końcowego rozmiaru świadczenia składającego się na wykonanie dzieła - stąd mamy kosztorys powykonawczy. Powinno to wprost wynikać z zapisów umowy.
Żaden aneks. W wypadku wynagrodzenia kosztorysowego wysokość wynagrodzenia jest ustalana na podstawie , czyli zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów ze wskazaniem określonych cen jednostkowych, stawek (np. robocizny) lub jednostek obmiarowych. Wynagrodzenie określone w kosztorysie jest szacunkowe - takie decyduje o rankingu ofert i takie wpisujemy do umowy. Jednak jego ostateczna wysokość zależy od końcowego rozmiaru świadczenia składającego się na wykonanie dzieła - stąd mamy kosztorys powykonawczy. Powinno to wprost wynikać z zapisów umowy.
1
2016-06-30 08:21 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy