Forum


Powrót Umowy ramowe

B.

Beata .....

48

Jeżeli w najbliższym czasie jeszcze w starym stanie prawnym ogłoszę przetarg nieograniczony na roboty budowlane celem zawarcia umowy ramowej a jeżeli nie zdążę z zawarciem umów ramowych przed wejściem w życie nowelizacji to czy mogę w okresie trwania umów ramowych stosować kryteria wyboru sprzed nowelizacji tj. 96% cena i 4% termin gwarancji ( po nowelizacji cena ma być max. 60%)? Chciałabym w specyfikacji (regulaminie realizacji zamówień cząstkowych) zawrzeć zapisy jakimi kryteriami będę się posługiwać przy wyborze wykonawcy zamówień cząstkowych (realizacyjnych). Nie chodzi też tylko o same kryteria ale i SIWZ które należy załączać każdorazowo do zaproszenia do składania ofert cząstkowych. Według którego stanu prawnego przygotowywać SIWZ? Nie wiem jak to z przepisami przejściowymi na dzień dzisiejszy w tej kwestii. W dokumencie APEX NET „ Analiza zmian wynikających z planowanej nowelizacji…” wyczytałam: Do udzielania zamówień publicznych udzielanych na podstawie umów ramowych zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy lub umów ramowych zawartych w wyniku postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
I jeszcze jedno czy umowa realizacyjna (cząstkowa) może być w bardzo okrojonej formie czyli zlecenia? Bardzo proszę o sugestie ze strony forumowiczów stosujących umowy ramowe. Może ktoś już analizował nowelizację w tym zakresie i porównał jakie różnice w umowach ramowych i postępowaniach realizowanych w ramach tych umów są w proponowanej nowelizacji?
Jeżeli w najbliższym czasie jeszcze w starym stanie prawnym ogłoszę przetarg nieograniczony na roboty budowlane celem zawarcia umowy ramowej a jeżeli nie zdążę z zawarciem umów ramowych przed wejściem w życie nowelizacji to czy mogę w okresie trwania umów ramowych stosować kryteria wyboru sprzed nowelizacji tj. 96% cena i 4% termin gwarancji ( po nowelizacji cena ma być max. 60%)? Chciałabym w specyfikacji (regulaminie realizacji zamówień cząstkowych) zawrzeć zapisy jakimi kryteriami będę się posługiwać przy wyborze wykonawcy zamówień cząstkowych (realizacyjnych). Nie chodzi też tylko o same kryteria ale i SIWZ które należy załączać każdorazowo do zaproszenia do składania ofert cząstkowych. Według którego stanu prawnego przygotowywać SIWZ? Nie wiem jak to z przepisami przejściowymi na dzień dzisiejszy w tej kwestii. W dokumencie APEX NET „ Analiza zmian wynikających z planowanej nowelizacji…” wyczytałam: Do udzielania zamówień publicznych udzielanych na podstawie umów ramowych zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy lub umów ramowych zawartych w wyniku postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. I jeszcze jedno czy umowa realizacyjna (cząstkowa) może być w bardzo okrojonej formie czyli zlecenia? Bardzo proszę o sugestie ze strony forumowiczów stosujących umowy ramowe. Może ktoś już analizował nowelizację w tym zakresie i porównał jakie różnice w umowach ramowych i postępowaniach realizowanych w ramach tych umów są w proponowanej nowelizacji?
0
2016-06-30 08:13 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy