Forum


Powrót Podwykonawca

J.

Joanna .....

0

Wykonawca w przetargu nieograniczonym w procedurze krajowej na roboty budowlane wykazał samodzielne spełnianie wszystkich warunków udziału w postępowaniu oraz wskazał, że będzie miał konkretnego podwykonawcę względem którego złożył oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu w postępowaniu. Po podpisaniu umowy Wykonawca zgłasza do akceptacji umowę na podwykonastwo ze wskazanym wcześniej Podwykonawcą. Czy można względem Podwykonawcy zażądać, aby miał wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia - zgodne z warunkiem postawionym w przetargu?
Wykonawca w przetargu nieograniczonym w procedurze krajowej na roboty budowlane wykazał samodzielne spełnianie wszystkich warunków udziału w postępowaniu oraz wskazał, że będzie miał konkretnego podwykonawcę względem którego złożył oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu w postępowaniu. Po podpisaniu umowy Wykonawca zgłasza do akceptacji umowę na podwykonastwo ze wskazanym wcześniej Podwykonawcą. Czy można względem Podwykonawcy zażądać, aby miał wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia - zgodne z warunkiem postawionym w przetargu?
1
2017-04-13 11:40 0

A.

Anna .....

26

Nie.
Jeśli miałby potwierdzać wiedzę i doświadczenie musiałby być podmiotem trzecim.
Nie. Jeśli miałby potwierdzać wiedzę i doświadczenie musiałby być podmiotem trzecim.
1
2017-04-13 11:45 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy