Forum


Powrót Art 67 ust. 1 pkt 6

M.

Monika .....

0

Czy w postępowaniu na budowę budynku, w którym wynagrodzenie jest kosztorysowe,powinno się przewidywać udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6????
Czy w postępowaniu na budowę budynku, w którym wynagrodzenie jest kosztorysowe,powinno się przewidywać udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6????
1
2017-04-13 12:17 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Rodzaj przyjętego sposobu wynagrodzenia za realizacje zamówienia podstawowego nie decyduje o możliwości zastosowania tzw "zamówień uzupełniających" z art 67 ust 1 pkt 6 Podkreślenia wymaga, że niedopuszczalne jest wprowadzanie do umowy w sprawie zamówienia publicznego postanowienia, zgodnie z którym ceny wskazane w np. kosztorysie ofertowym stanowiły podstawę wyliczenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku robót uzupełniających. Realizacja robót uzupełniających bowiem może nastąpić ewentualnie w wyniku odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp i na podstawie nowej ceny zaproponowanej przez wykonawcę w ramach tego nowego postępowania
Rodzaj przyjętego sposobu wynagrodzenia za realizacje zamówienia podstawowego nie decyduje o możliwości zastosowania tzw "zamówień uzupełniających" z art 67 ust 1 pkt 6 Podkreślenia wymaga, że niedopuszczalne jest wprowadzanie do umowy w sprawie zamówienia publicznego postanowienia, zgodnie z którym ceny wskazane w np. kosztorysie ofertowym stanowiły podstawę wyliczenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku robót uzupełniających. Realizacja robót uzupełniających bowiem może nastąpić ewentualnie w wyniku odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp i na podstawie nowej ceny zaproponowanej przez wykonawcę w ramach tego nowego postępowania
1
2017-04-13 12:34 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy