Forum


Powrót przetarg ograniczony, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

K.

Katarzyna .....

0

Witam, czy ktoś z Państwa byłby uprzejmy wesprzeć mnie radą . Organizujemy jako Zamawiający przetarg ograniczony (z zakresu obronności) o wartości przewyższającej progi unijne. Zamówienie podzielono na dwie części i dopuszczono możliwość złożenia wniosków i ofert, zarówno na jedną cześć, jak też i na dwie części. Jeden z podmiotów złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu według naszego wzoru (był wspólny dla obu części), przy czym z dokumentów złożonych do niego wynika, że składa go w odniesieniu do dwóch części tj. złożył wykazy urządzeń i tzw. doświadczenia oddzielnie dla każdej części (zgodnie z naszymi wymaganiami) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia złożył tylko w jednym egzemplarzu. Czy w związku z tym jest podstawa do wykluczenia tego wykonawcy z postępowania, skoro złożył tylko jeden wniosek o dopuszczenie, a nie dwa, a z materiałów do niego dołączonych wynika, że zainteresowany jest dwoma częściami zamówienia ?
Witam, czy ktoś z Państwa byłby uprzejmy wesprzeć mnie radą . Organizujemy jako Zamawiający przetarg ograniczony (z zakresu obronności) o wartości przewyższającej progi unijne. Zamówienie podzielono na dwie części i dopuszczono możliwość złożenia wniosków i ofert, zarówno na jedną cześć, jak też i na dwie części. Jeden z podmiotów złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu według naszego wzoru (był wspólny dla obu części), przy czym z dokumentów złożonych do niego wynika, że składa go w odniesieniu do dwóch części tj. złożył wykazy urządzeń i tzw. doświadczenia oddzielnie dla każdej części (zgodnie z naszymi wymaganiami) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia złożył tylko w jednym egzemplarzu. Czy w związku z tym jest podstawa do wykluczenia tego wykonawcy z postępowania, skoro złożył tylko jeden wniosek o dopuszczenie, a nie dwa, a z materiałów do niego dołączonych wynika, że zainteresowany jest dwoma częściami zamówienia ?
1
2017-04-18 08:32 0

A.

Agnieszka .....

69

jeżeli druk wniosek jest dla 1 części to bym uważała że złozył wniosek na 1 część
jeżeli druk wniosek jest dla 1 części to bym uważała że złozył wniosek na 1 część
0
2017-04-18 09:47 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy