Forum


Powrót Brak wskazania przez Wykonawcę adresu e-mail w ofercie

A.

Aldona .....

0

Zamawiający we wzorach dokumentów (formularz oferty oraz oświadczenia) wyszczególnił: pełna nazwa/firma, adres,e-mail w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG na co wykonawca w każdym z dokumentów podał wszystkie dane poza adresem e-mail.
Wykonawca zadawał pytania oraz przesłał informację o braku przynależności do grupy kapitałowej na adres e-mail Zamawiającego i nawet uzyskał odpowiedź e-mailową więc de facto Zamawiający posiada adres poczty elektronicznej Wykonawcy.
Jak Zamawiający podejdzie do takiego Formularza oferty? Czy Wykonawca powinien dosłać dane kontaktowe? Czy w takim przypadku wzywa się do uzupełnienia oferty?
Zamawiający we wzorach dokumentów (formularz oferty oraz oświadczenia) wyszczególnił: pełna nazwa/firma, adres,e-mail w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG na co wykonawca w każdym z dokumentów podał wszystkie dane poza adresem e-mail. Wykonawca zadawał pytania oraz przesłał informację o braku przynależności do grupy kapitałowej na adres e-mail Zamawiającego i nawet uzyskał odpowiedź e-mailową więc de facto Zamawiający posiada adres poczty elektronicznej Wykonawcy. Jak Zamawiający podejdzie do takiego Formularza oferty? Czy Wykonawca powinien dosłać dane kontaktowe? Czy w takim przypadku wzywa się do uzupełnienia oferty?
1
2017-04-20 11:28 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Brak podanego adresu w żaden sposób nie wpływa na poprawność oferty,. W mej ocenie nie ma problemu tym bardziej że zamawiający go posiada. Jesli się z tym męczycie, wysłałabym do wykonawcy pismo o tresci "czy potwierdzają aktualność posiadanego adresu mailowego"
Brak podanego adresu w żaden sposób nie wpływa na poprawność oferty,. W mej ocenie nie ma problemu tym bardziej że zamawiający go posiada. Jesli się z tym męczycie, wysłałabym do wykonawcy pismo o tresci "czy potwierdzają aktualność posiadanego adresu mailowego"
1
2017-04-20 13:40 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy