Forum


Powrót odrzucenie oferty a przedłużenie terminu związania z ofertą

M.

Marzena .....

0

Witam
przetarg nieograniczony, procedura odwrócona, wymagane było wadium. Zgodnie z procedurą najpierw badałam oferty po kątem art. 89. jedna z ofert niezgodna z treścią siwz, wezwałam do wyjaśnień, wykonawca nie przesłał wyjaśnień więc oceniłam na podstawie posiadanych pierwotnych informacji, a następnie odrzuciłam, przesłałam zawiadomienie do wszystkich o odrzuceniu. . teraz wezwałam wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2. teraz muszą przedłużyć termin związania z ofertą. czy muszę zwrócić się również do wykonawcy odrzuconego i kiedy powinnam mu zwrócić wadium?
Witam przetarg nieograniczony, procedura odwrócona, wymagane było wadium. Zgodnie z procedurą najpierw badałam oferty po kątem art. 89. jedna z ofert niezgodna z treścią siwz, wezwałam do wyjaśnień, wykonawca nie przesłał wyjaśnień więc oceniłam na podstawie posiadanych pierwotnych informacji, a następnie odrzuciłam, przesłałam zawiadomienie do wszystkich o odrzuceniu. . teraz wezwałam wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2. teraz muszą przedłużyć termin związania z ofertą. czy muszę zwrócić się również do wykonawcy odrzuconego i kiedy powinnam mu zwrócić wadium?
0
2017-04-20 12:19 0

A.

Anna .....

26

Wadium zwracamy po wyborze oferty wszystkim oprócz wybranego - art. 46 ust. 1 Pzp.
Przedłużenie wysłałbym do wszystkich - w razie gdyby odrzucony chciał skorzystać ze środków ochrony prawnej. Wie o odrzuceniu i niech sam zdecyduje czy go to interesuje.
Wadium zwracamy po wyborze oferty wszystkim oprócz wybranego - art. 46 ust. 1 Pzp. Przedłużenie wysłałbym do wszystkich - w razie gdyby odrzucony chciał skorzystać ze środków ochrony prawnej. Wie o odrzuceniu i niech sam zdecyduje czy go to interesuje.
1
2017-04-20 13:15 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy