Forum


Powrót podmiot wykluczony a uzupełnienie oświadczenia o udzieleniu zamówienia

M.

Magdalena .....

4

W PN procedura krajowa i odwrócona jeden z Wykonawców nie złożył oświadczenia dot. grupy kapitałowej pomimo wezwania dlatego musiałam go wykluczyć . Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy oferta wykonawcy wykluczonego uznana jest za odrzuconą. I teraz czy w punkcie IV) 4 ogłoszenia o udzieleniu zamówienia wpisuję tą ofertę jako odrzuconą czy traktuję jako wykluczoną?
W PN procedura krajowa i odwrócona jeden z Wykonawców nie złożył oświadczenia dot. grupy kapitałowej pomimo wezwania dlatego musiałam go wykluczyć . Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy oferta wykonawcy wykluczonego uznana jest za odrzuconą. I teraz czy w punkcie IV) 4 ogłoszenia o udzieleniu zamówienia wpisuję tą ofertę jako odrzuconą czy traktuję jako wykluczoną?
1
2017-04-21 07:16 0

A.

Anna .....

Fachowiec 132

Oświadczenia dot. GK wzywasz do uzupełnienia tylko od tego, który jest najwyżej oceniony w rankingu. Pozostali jeśli nie prześlą nie wzywasz do uzupełnienia. A w ogłoszeniu o udzieleniu zam. jako odrzuconą
Oświadczenia dot. GK wzywasz do uzupełnienia tylko od tego, który jest najwyżej oceniony w rankingu. Pozostali jeśli nie prześlą nie wzywasz do uzupełnienia. A w ogłoszeniu o udzieleniu zam. jako odrzuconą
1
2017-04-21 08:27 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy