Forum


Powrót Przedłużenie ważności wadium

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Art. 184 nakazuje zamawiającego wezwać wykonawcę, którego oferta została wybrana, na co najmniej 7 dni przed upływem ważności wadium, do jego przedłużenia w przypadku wniesienia odwołania. Jak postąpić w przypadku, gdy nie można dochować ww. terminowie 7 dni, bo np. odwołanie wniesiono na 5 dni przed upływem terminu związania ofertą?
Art. 184 nakazuje zamawiającego wezwać wykonawcę, którego oferta została wybrana, na co najmniej 7 dni przed upływem ważności wadium, do jego przedłużenia w przypadku wniesienia odwołania. Jak postąpić w przypadku, gdy nie można dochować ww. terminowie 7 dni, bo np. odwołanie wniesiono na 5 dni przed upływem terminu związania ofertą?
1
2017-04-21 07:47 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Ok, już wiem - art. 85 ust. 2 w zw. z ust. 4 ustawy Pzp załatwia sprawę.
Ok, już wiem - art. 85 ust. 2 w zw. z ust. 4 ustawy Pzp załatwia sprawę.
1
2017-04-21 09:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy