Forum


Powrót wezwanie do uzupełnienia dokumentów z ogłoszenia, a nie z SIWZ

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Wykonawca wezwany do złożenia dokumentów na spełnianie warunków (na pods. 26 ust. 2). Nie spełnił więc wzywam go do uzupełnienia na 26 ust. 3. I tutaj mam teraz wątpliwość jak sformułować pismo do wykonawcy o uzupełnienie. W art. 22 ust. 1 pkt 2) jest mowa że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału (...), o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. NIE MA MOWY O SIWZ. Wzywając do uzupełnienia teraz trzeba przytoczyć rozdziały w ogłoszeniu,że zamawiający żądał, a nie jak kiedyś w SIWZ? Jak piszecie pisma do wykonawcy o uzupełnienie i nie tylko (poprawienia,wyjaśnienia)
Wykonawca wezwany do złożenia dokumentów na spełnianie warunków (na pods. 26 ust. 2). Nie spełnił więc wzywam go do uzupełnienia na 26 ust. 3. I tutaj mam teraz wątpliwość jak sformułować pismo do wykonawcy o uzupełnienie. W art. 22 ust. 1 pkt 2) jest mowa że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału (...), o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. NIE MA MOWY O SIWZ. Wzywając do uzupełnienia teraz trzeba przytoczyć rozdziały w ogłoszeniu,że zamawiający żądał, a nie jak kiedyś w SIWZ? Jak piszecie pisma do wykonawcy o uzupełnienie i nie tylko (poprawienia,wyjaśnienia)
1
2017-04-21 12:44 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 170

Jeśli miałaś warunki określone w ogłoszeniu to tak samo musiały być określone w SIWZ. Niedopuszczalna jest sytuacja rozbieżności warunków określonych w ogłoszeniu od tych w SIWZ.

Nikt nie każe Ci się odwoływać do sekcji, punktu ogłoszenia -po prostu powołaj się, że był postawiony warunek X, Wykonawca złożył wadliwe dokumenty lub niepotwierdzające spełnienia warunku BO.... i tyle.
Jeśli miałaś warunki określone w ogłoszeniu to tak samo musiały być określone w SIWZ. Niedopuszczalna jest sytuacja rozbieżności warunków określonych w ogłoszeniu od tych w SIWZ. Nikt nie każe Ci się odwoływać do sekcji, punktu ogłoszenia -po prostu powołaj się, że był postawiony warunek X, Wykonawca złożył wadliwe dokumenty lub niepotwierdzające spełnienia warunku BO.... i tyle.
1
2017-04-21 13:18 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy