Forum


Powrót nieczytelny podpis na oświadczeniach

M.

Magdalena .....

4

W PN próg krajowy oferent złożył ofertę, w której postawił pieczątkę, obok nieczytelny podpis i obok napisał imię i nazwisko. Natomiast już w oświadczeniach podpis jest już nieczytelny, ten sam co na ofercie, ale nieczytelny. I teraz wzywać do uzupełnienia ze względu na nieczytelny podpis, czy mogę przyjąć, że mogę zidentyfikować podpis poprzez porównanie z tym co na ofercie i nie wzywać do poprawy.
Dodatkowo, jeśli wezwać do złożenia oświadczeń to jaka data powinna na nich być, bo w treści nie wpisuje nigdzie, że oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na dzień...
W PN próg krajowy oferent złożył ofertę, w której postawił pieczątkę, obok nieczytelny podpis i obok napisał imię i nazwisko. Natomiast już w oświadczeniach podpis jest już nieczytelny, ten sam co na ofercie, ale nieczytelny. I teraz wzywać do uzupełnienia ze względu na nieczytelny podpis, czy mogę przyjąć, że mogę zidentyfikować podpis poprzez porównanie z tym co na ofercie i nie wzywać do poprawy. Dodatkowo, jeśli wezwać do złożenia oświadczeń to jaka data powinna na nich być, bo w treści nie wpisuje nigdzie, że oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na dzień...
1
2017-04-24 06:51 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 254

Jeśli jest pieczątka to podpis może być dowolnym znakiem graficznym i brak jest podstaw do jego kwestionowania.
Jeśli chodzi o datę na oświadczeniu Wykonawcy to już wielokrotnie było mówione - nie data, a treść.
Może jest inny zapis odnoszący się do tego właśnie postępowania.
Jeśli jest pieczątka to podpis może być dowolnym znakiem graficznym i brak jest podstaw do jego kwestionowania. Jeśli chodzi o datę na oświadczeniu Wykonawcy to już wielokrotnie było mówione - nie data, a treść. Może jest inny zapis odnoszący się do tego właśnie postępowania.
1
2017-04-24 07:31 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy