Forum


Powrót Oferta na zmienionym druku

M.

Małgorzata .....

19

Zamawiający zamieścił SIWZ oraz wszystkie załączniki na stronie internetowej w .pdf oraz Formularz Oferty i wszelkiego typu oświadczenia dodatkowo w wersji edytowalnej .doc
Wykonawca złożył ofertę wypełnioną komputerowo, ale wykasował kilka podpunktów z Formularza Oferty dotyczących okresów gwarancji, które były wymagane do podania.
Co w tej sytuacji? Odrzucam ofertę z powodu jej niezgodności z SIWZ (a jeśli tak, to czy odrzucam od razu, czy wzywam do uzupełnienia pozostałych braków w oświadczeniach?)? Czy może wzywam o wyjaśnienia?
Zamawiający zamieścił SIWZ oraz wszystkie załączniki na stronie internetowej w .pdf oraz Formularz Oferty i wszelkiego typu oświadczenia dodatkowo w wersji edytowalnej .doc Wykonawca złożył ofertę wypełnioną komputerowo, ale wykasował kilka podpunktów z Formularza Oferty dotyczących okresów gwarancji, które były wymagane do podania. Co w tej sytuacji? Odrzucam ofertę z powodu jej niezgodności z SIWZ (a jeśli tak, to czy odrzucam od razu, czy wzywam do uzupełnienia pozostałych braków w oświadczeniach?)? Czy może wzywam o wyjaśnienia?
1
2017-04-24 10:34 0

J.

Joanna .....

3

Czy oprócz formularza oferty są jeszcze jakieś inne dokumenty z których można wyczytać żądany okres gwarancji?
Czy oprócz formularza oferty są jeszcze jakieś inne dokumenty z których można wyczytać żądany okres gwarancji?
0
2017-04-24 11:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy