Forum


Powrót Poprawianie ofert podegających odrzucenu

A.

Agnieszka .....

11

Czy w ofercie, która i tak będzie podlegać odrzuceniu należy poprawiać omyłki rachunkowe?
Ustawa PZP nie zwalnia Zamawiającego z wykonania tego obowiązku.
Czy w ofercie, która i tak będzie podlegać odrzuceniu należy poprawiać omyłki rachunkowe? Ustawa PZP nie zwalnia Zamawiającego z wykonania tego obowiązku.
1
2016-06-30 20:15 0

A.

Agnieszka .....

11

Czy Zamawiający powinien dokonać poprawienia kosztorysu ofertowego na roboty budowlane wyliczonego do 3-ch miejsc po przecinku na każdy zakres robót, gdzie po poprawieniu nie można doliczyć się kosztów robocizny, marży itp.(dla których wyjściowa nie została podana przez Wykonawcę).
Czy Zamawiający powinien dokonać poprawienia kosztorysu ofertowego na roboty budowlane wyliczonego do 3-ch miejsc po przecinku na każdy zakres robót, gdzie po poprawieniu nie można doliczyć się kosztów robocizny, marży itp.(dla których wyjściowa nie została podana przez Wykonawcę).
1
2016-06-30 20:19 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy