Forum


Powrót Podwykonawstwo - wykonawca wykazał, że będzie w całości zamówienia polegał na zosobach podwykonawcy

J.

Justyna .....

0

W najkorzystniejszej ofercie wykonawca oświadczył że będzie na całości zamówienia polegał na zasobach podwykonawcy ( chodzi o usługi). Czy należy go wykluczyć z postępowania? Dodam, że kolejny wykonawca, którego oferta jest na drugim miejscu w punktacji, w roku ubiegłym wygrał przetarg na podobną usługę i jej nie wykonał ( nie wywiązał się z umowy), dlatego też nie chcielibyśmy żeby wykonywał dla nas tą usługę ( w siwz nie było żadnego zapisu odnośnie wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy nie wywiązali się z umowy) . Co w takiej sytuacji zrobić?
W najkorzystniejszej ofercie wykonawca oświadczył że będzie na całości zamówienia polegał na zasobach podwykonawcy ( chodzi o usługi). Czy należy go wykluczyć z postępowania? Dodam, że kolejny wykonawca, którego oferta jest na drugim miejscu w punktacji, w roku ubiegłym wygrał przetarg na podobną usługę i jej nie wykonał ( nie wywiązał się z umowy), dlatego też nie chcielibyśmy żeby wykonywał dla nas tą usługę ( w siwz nie było żadnego zapisu odnośnie wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy nie wywiązali się z umowy) . Co w takiej sytuacji zrobić?
1
2017-04-25 07:49 0

M.

Mariusz .....

22

Czy oznacza to jednoznacznie, że całość zamówienia (100%) wykona podwykonawca ?
Czy oznacza to jednoznacznie, że całość zamówienia (100%) wykona podwykonawca ?
1
2017-04-25 08:11 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy