Forum


Powrót dokumenty na wezwanie - procedura odwrócona

A.

Agnieszka .....

4

Zamawiający zastosował w postępowaniu procedurę odwróconą. Po złożeniu ofert wezwał wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu m.in. wykaz robót, oświadczenia o niezaleganiu w opłatach, wykazu osób, dokumenty i oświadczenia mają być aktualne na dzień złożenia, przy czym Zamawiający wskazał w wezwaniu, że termin złożenia oświadczeń i dokumentów ustala się na dzień 5 maja. Czy wykazy osób, robót i oświadczenia wskazane w wezwaniu muszą być dokładnie z datą 5 maja, czy też mogą być z datą np 4 lub 3 maja ?
Zamawiający zastosował w postępowaniu procedurę odwróconą. Po złożeniu ofert wezwał wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu m.in. wykaz robót, oświadczenia o niezaleganiu w opłatach, wykazu osób, dokumenty i oświadczenia mają być aktualne na dzień złożenia, przy czym Zamawiający wskazał w wezwaniu, że termin złożenia oświadczeń i dokumentów ustala się na dzień 5 maja. Czy wykazy osób, robót i oświadczenia wskazane w wezwaniu muszą być dokładnie z datą 5 maja, czy też mogą być z datą np 4 lub 3 maja ?
1
2017-04-25 11:05 1

M.

Mariusz .....

22

Dokumenty muszą być aktualne na dzień złożenia, co wg mnie oznacza, aby w dniu ich złożenia lub wysłania odzwierciedlały rzeczywisty stan rzeczy - aby zawarte w nich informacje odpowiadały prawdzie. Z pewnością dokumenty te nie muszą być opatrzone datą 5 maja, bowiem wykonawca może je przesłać też wcześniej. Art. 26 ust.1 i 2 określają maksymalny termin, jaki zamawiający może wyznaczyć wykonawcy. Wyznaczenie terminu na konkretny dzień nie powinno mieć miejsca, jeśli jednak nastąpi to z pewnością wykonawca może przesłać dokumenty wcześniej. Jeśli zamawiający uczyniłby z tego jakikolwiek zarzut (choć trudno mi wymyślić jaki) to działałby wbrew ustawie, ratio legis tego przepisu jest bowiem takie, aby dać wykonawcy co najmniej 5 (a powyżej progu 10) dni na złożenie dokumentów.
Dokumenty muszą być aktualne na dzień złożenia, co wg mnie oznacza, aby w dniu ich złożenia lub wysłania odzwierciedlały rzeczywisty stan rzeczy - aby zawarte w nich informacje odpowiadały prawdzie. Z pewnością dokumenty te nie muszą być opatrzone datą 5 maja, bowiem wykonawca może je przesłać też wcześniej. Art. 26 ust.1 i 2 określają maksymalny termin, jaki zamawiający może wyznaczyć wykonawcy. Wyznaczenie terminu na konkretny dzień nie powinno mieć miejsca, jeśli jednak nastąpi to z pewnością wykonawca może przesłać dokumenty wcześniej. Jeśli zamawiający uczyniłby z tego jakikolwiek zarzut (choć trudno mi wymyślić jaki) to działałby wbrew ustawie, ratio legis tego przepisu jest bowiem takie, aby dać wykonawcy co najmniej 5 (a powyżej progu 10) dni na złożenie dokumentów.
1
2017-04-25 12:36 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy