Forum


Powrót zamówienie z wolnej ręki

M.

Magdalena .....

4

Witam, W PN próg krajowy miałam dwa zadania.
Oferty dostałam tylko na jedno zadanie, a na drugie nic i dlatego unieważniłam. I teraz pytanie czy jeżeli wartość tego unieważnionego zadania jest poniżej 30000 euro netto to czy mogę zrobić zgodnie z wewnętrznym regulaminem zamówienie czy z wolnej ręki?
Witam, W PN próg krajowy miałam dwa zadania. Oferty dostałam tylko na jedno zadanie, a na drugie nic i dlatego unieważniłam. I teraz pytanie czy jeżeli wartość tego unieważnionego zadania jest poniżej 30000 euro netto to czy mogę zrobić zgodnie z wewnętrznym regulaminem zamówienie czy z wolnej ręki?
1
2017-04-26 11:24 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 483

Wartość zamówienia nowego postępowania nie obejmuje już wartości postępownaia w części rozstrzygniętej Jeżeli zatem jest ona niższa od 30000€ można przeprowadzić postępowanie zgodnie z wewnętrznym regulaminem. Gdyby jednak wartość ta przekraczała 30000€ można stosownie do przepisu art 67 ust 1 pkt 4 przeprowadzic postepowanie w trybie z wolnej ręki
Wartość zamówienia nowego postępowania nie obejmuje już wartości postępownaia w części rozstrzygniętej Jeżeli zatem jest ona niższa od 30000€ można przeprowadzić postępowanie zgodnie z wewnętrznym regulaminem. Gdyby jednak wartość ta przekraczała 30000€ można stosownie do przepisu art 67 ust 1 pkt 4 przeprowadzic postepowanie w trybie z wolnej ręki
1
2017-04-26 11:45 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy