Forum


Powrót kontrola zdolności techniczne i zawodowe

W.

Wiesława .....

2

W przetargu powyżej progów unijnych zapisałam, że o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy w ciągu ostatnich 3 lat wykonali 2 usługi...itd. Dla wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie napisałam: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków Wykonawcy wykazują łącznie. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Kontrolujący, w związku z powyższym zapisem napisali, że: Proszę mieć na uwadze zmianę stanowiska, iż w przypadku wykonawców wspólnie występujących taki warunek jak u Państwa, tzn. wykazać się dwiema usługami to powinno być spełnione w całości przez jednego wykonawcę. Czy ktoś mi wyjaśni dlaczego?
W przetargu powyżej progów unijnych zapisałam, że o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy w ciągu ostatnich 3 lat wykonali 2 usługi...itd. Dla wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie napisałam: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków Wykonawcy wykazują łącznie. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Kontrolujący, w związku z powyższym zapisem napisali, że: Proszę mieć na uwadze zmianę stanowiska, iż w przypadku wykonawców wspólnie występujących taki warunek jak u Państwa, tzn. wykazać się dwiema usługami to powinno być spełnione w całości przez jednego wykonawcę. Czy ktoś mi wyjaśni dlaczego?
1
2017-04-27 12:43 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 163

Obecnie po nowelizacji zasadne jest ograniczanie warunku w zakresie doświadczenia w taki sposób by w ramach konsorcjum (podobnie do podmiotu trzeciego) doświadczenie było spełnione przez jeden podmiot. Inaczej nie można mówić o doświadczeniu, o powtarzalności, gwarancji należytego wykonania wynikającej z praktyki.
Obecnie po nowelizacji zasadne jest ograniczanie warunku w zakresie doświadczenia w taki sposób by w ramach konsorcjum (podobnie do podmiotu trzeciego) doświadczenie było spełnione przez jeden podmiot. Inaczej nie można mówić o doświadczeniu, o powtarzalności, gwarancji należytego wykonania wynikającej z praktyki.
1
2017-04-27 16:00 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy