Forum


Powrót Inny VAT w ofercie

M.

Małgorzata .....

19

W PN złożono 4 oferty. W trzech podano cenę z uwzględnieniem stawki VAT 23% (taką zawsze płacimy jako firma). W jednej ofercie firma w cenie uwzględniła 8% VAT. Komisja zwróciła się z pytaniem do mnie, czy mogą taką ofertę przyjąć. W Księgowości nie uzyskali pomocy (!!!). Ja szczerze mówiąc nie wiem. Wykonawcy płacimy i tak kwotę brutto, ale nie wiem, czy stawka VAT ma jakiś wpływ na postępowanie? Nie wiem, czy dobrze to napisałam, bo nie do końca też rozumiem, jakie oni mają wątpliwości, ale może ktoś poradzi coś.
W PN złożono 4 oferty. W trzech podano cenę z uwzględnieniem stawki VAT 23% (taką zawsze płacimy jako firma). W jednej ofercie firma w cenie uwzględniła 8% VAT. Komisja zwróciła się z pytaniem do mnie, czy mogą taką ofertę przyjąć. W Księgowości nie uzyskali pomocy (!!!). Ja szczerze mówiąc nie wiem. Wykonawcy płacimy i tak kwotę brutto, ale nie wiem, czy stawka VAT ma jakiś wpływ na postępowanie? Nie wiem, czy dobrze to napisałam, bo nie do końca też rozumiem, jakie oni mają wątpliwości, ale może ktoś poradzi coś.
1
2017-04-28 06:09 0

R.

Robert .....

12

Jeżeli nie miałaś w SIWZ określonej stawki VAT, to zwróć się z zapytaniem do wykonawcy, o wyjaśnienie stawki VAT, w trybie art. 87 ust. 1.
Wykonawca może zastosować różne stawki VAT, jeżeli ma podstawy do tego, jak np. zastosowanie VAT 8% dla np. produktów rehabilitacyjnych(wyroby medyczne) czy też 5% na książki, zgodnie ustawą o podatku od towarów i usług, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT stawką 8 %  czy 5%.
Jeżeli wyjaśni jak powyżej, jest czysty, oferta zgodna.
Jeżeli nie miałaś w SIWZ określonej stawki VAT, to zwróć się z zapytaniem do wykonawcy, o wyjaśnienie stawki VAT, w trybie art. 87 ust. 1. Wykonawca może zastosować różne stawki VAT, jeżeli ma podstawy do tego, jak np. zastosowanie VAT 8% dla np. produktów rehabilitacyjnych(wyroby medyczne) czy też 5% na książki, zgodnie ustawą o podatku od towarów i usług, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT stawką 8 %  czy 5%. Jeżeli wyjaśni jak powyżej, jest czysty, oferta zgodna.
1
2017-04-28 06:25 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy