Forum


Powrót najem i serwisowanie odzieży roboczej w okresie 36 miesięcy

K.

Kinga .....

4

Przygotowujemy postępowanie przetargowe przedmiotem, którego jest najem i serwisowanie odzieży roboczej w okresie 36 miesięcy. Jesteśmy zakładem, w którym często dochodzi do zmian w zatrudnieniu. Ponadto umowa ma obowiązywać przez 3 lata i ilości odzieży określone na lata przyszłe w SIWZ mogą różnić się od faktycznego zapotrzebowania.
W opisie przedmiotu zamówienia piszemy, że:
Wykonawca zobowiązany jest dostosować ilości odzieży w obrocie do fluktuacji kadr (zmiana ilości odzieży w przypadku zwalnianych i nowoprzyjętych pracowników). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości najmowanej odzieży roboczej w stosunku do ilości asortymentu określonego w opisie przedmiotu w całym okresie obowiązywania umowy bez żadnych konsekwencji finansowych i prawnych dla Zamawiającego o min. 30%. W przypadku zmiany stanu zatrudnienia u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ten fakt w comiesięcznych rozliczeniach. Fakturowanie ilości zestawów odzieży zgodnie z faktyczną realizacją.
Czy w takiej sytuacji kryterium wyboru oferty może być:
zmniejszenie wielkości zapotrzebowania na odzież roboczą w stosunku do ilości asortymentu określonego w opisie przedmiotu w całym okresie obowiązywania umowy bez żadnych konsekwencji finansowych i prawnych dla Zamawiającego.Kryterium zostałoby opisane w następujące sposób:
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje zmniejszenie wielkości zapotrzebowania na odzież roboczą w stosunku do ilości asortymentu określonego w opisie przedmiotu bez żadnych konsekwencji finansowych i prawnych dla Zamawiającego o:
- 30% otrzyma 0 punktów,
- 40% otrzyma 5 punktów,
- 50 % otrzyma 10 punktów,
2) W ww. przetargu planujemy określić obowiązek zatrudnienie osób wykonujących czynności związane z szyciem i serwisowaniem odzieży przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Czy musimy wskazywać konkretną liczbę osób, które muszę być zatrudnione?
3) Podział zamówienia na części – w ramach postępowania zamawiamy różne elementy odzieży. Nie chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, że poszczególne elementy będą dostarczane przez różnych wykonawców. Jeden pracownik zamawiającego musiałby zajmować się obsługą wykonawców przywożących czystą i odbierających brudną odzież. Zależy nam na sprawnej wymianie i ułożeniu odzieży w szafkach pracowników.
Czy w tym przypadku można uzasadnić brak podziału zamówienia na części potrzebą skoordynowania działań, której brak w przypadku podziału na części zagrażałaby prawidłowej realizacji całości zamówienia. Ponadto podział zamówienia na części spowoduje trudności techniczne, spowodowane tym, że pracownicy w innych terminach będą oddawać poszczególne elementy brudnej odzieży i w różnych terminach będą mieć dostarczane czyste elementy odzieży. Wygodnie i higienicznie jest wymieniać cały komplet odzieży pracownika w tym samym czasie, co przy realizacji zamówienia przez większą ilości wykonawców może być znacznie utrudnione.
Przygotowujemy postępowanie przetargowe przedmiotem, którego jest najem i serwisowanie odzieży roboczej w okresie 36 miesięcy. Jesteśmy zakładem, w którym często dochodzi do zmian w zatrudnieniu. Ponadto umowa ma obowiązywać przez 3 lata i ilości odzieży określone na lata przyszłe w SIWZ mogą różnić się od faktycznego zapotrzebowania. W opisie przedmiotu zamówienia piszemy, że: Wykonawca zobowiązany jest dostosować ilości odzieży w obrocie do fluktuacji kadr (zmiana ilości odzieży w przypadku zwalnianych i nowoprzyjętych pracowników). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości najmowanej odzieży roboczej w stosunku do ilości asortymentu określonego w opisie przedmiotu w całym okresie obowiązywania umowy bez żadnych konsekwencji finansowych i prawnych dla Zamawiającego o min. 30%. W przypadku zmiany stanu zatrudnienia u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ten fakt w comiesięcznych rozliczeniach. Fakturowanie ilości zestawów odzieży zgodnie z faktyczną realizacją. Czy w takiej sytuacji kryterium wyboru oferty może być: zmniejszenie wielkości zapotrzebowania na odzież roboczą w stosunku do ilości asortymentu określonego w opisie przedmiotu w całym okresie obowiązywania umowy bez żadnych konsekwencji finansowych i prawnych dla Zamawiającego.Kryterium zostałoby opisane w następujące sposób: W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje zmniejszenie wielkości zapotrzebowania na odzież roboczą w stosunku do ilości asortymentu określonego w opisie przedmiotu bez żadnych konsekwencji finansowych i prawnych dla Zamawiającego o: - 30% otrzyma 0 punktów, - 40% otrzyma 5 punktów, - 50 % otrzyma 10 punktów, 2) W ww. przetargu planujemy określić obowiązek zatrudnienie osób wykonujących czynności związane z szyciem i serwisowaniem odzieży przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Czy musimy wskazywać konkretną liczbę osób, które muszę być zatrudnione? 3) Podział zamówienia na części – w ramach postępowania zamawiamy różne elementy odzieży. Nie chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, że poszczególne elementy będą dostarczane przez różnych wykonawców. Jeden pracownik zamawiającego musiałby zajmować się obsługą wykonawców przywożących czystą i odbierających brudną odzież. Zależy nam na sprawnej wymianie i ułożeniu odzieży w szafkach pracowników. Czy w tym przypadku można uzasadnić brak podziału zamówienia na części potrzebą skoordynowania działań, której brak w przypadku podziału na części zagrażałaby prawidłowej realizacji całości zamówienia. Ponadto podział zamówienia na części spowoduje trudności techniczne, spowodowane tym, że pracownicy w innych terminach będą oddawać poszczególne elementy brudnej odzieży i w różnych terminach będą mieć dostarczane czyste elementy odzieży. Wygodnie i higienicznie jest wymieniać cały komplet odzieży pracownika w tym samym czasie, co przy realizacji zamówienia przez większą ilości wykonawców może być znacznie utrudnione.
1
2017-04-28 06:30 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy