Forum


Powrót najem i serwisowanie odzieży roboczej w okresie 36 miesięcy -

K.

Kinga .....

4

Przygotowujemy postępowanie przetargowe przedmiotem, którego jest najem i serwisowanie odzieży roboczej w okresie 36 miesięcy. Jesteśmy zakładem, w którym często dochodzi do zmian w zatrudnieniu. Ponadto umowa ma obowiązywać przez 3 lata i ilości odzieży określone na lata przyszłe w SIWZ mogą różnić się od faktycznego zapotrzebowania.
W opisie przedmiotu zamówienia piszemy, że:
Wykonawca zobowiązany jest dostosować ilości odzieży w obrocie do fluktuacji kadr (zmiana ilości odzieży w przypadku zwalnianych i nowoprzyjętych pracowników). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości najmowanej odzieży roboczej w stosunku do ilości asortymentu określonego w opisie przedmiotu w całym okresie obowiązywania umowy bez żadnych konsekwencji finansowych i prawnych dla Zamawiającego o min. 30%. W przypadku zmiany stanu zatrudnienia u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ten fakt w comiesięcznych rozliczeniach. Fakturowanie ilości zestawów odzieży zgodnie z faktyczną realizacją.

Czy w takiej sytuacji kryterium wyboru oferty może być:
Oferowany przez Wykonawcę poziom zmniejszenia ilości najmowanej odzieży roboczej w stosunku do ilości asortymentu określonego w opisie przedmiotu w całym okresie obowiązywania umowy bez żadnych konsekwencji finansowych i prawnych dla Zamawiającego?
2) W ww. przetargu planujemy określić obowiązek zatrudnienie osób wykonujących czynności związane z szyciem i serwisowaniem odzieży przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Czy musimy wskazywać konkretną liczbę osób, które muszę być zatrudnione?
Przygotowujemy postępowanie przetargowe przedmiotem, którego jest najem i serwisowanie odzieży roboczej w okresie 36 miesięcy. Jesteśmy zakładem, w którym często dochodzi do zmian w zatrudnieniu. Ponadto umowa ma obowiązywać przez 3 lata i ilości odzieży określone na lata przyszłe w SIWZ mogą różnić się od faktycznego zapotrzebowania. W opisie przedmiotu zamówienia piszemy, że: Wykonawca zobowiązany jest dostosować ilości odzieży w obrocie do fluktuacji kadr (zmiana ilości odzieży w przypadku zwalnianych i nowoprzyjętych pracowników). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości najmowanej odzieży roboczej w stosunku do ilości asortymentu określonego w opisie przedmiotu w całym okresie obowiązywania umowy bez żadnych konsekwencji finansowych i prawnych dla Zamawiającego o min. 30%. W przypadku zmiany stanu zatrudnienia u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ten fakt w comiesięcznych rozliczeniach. Fakturowanie ilości zestawów odzieży zgodnie z faktyczną realizacją. Czy w takiej sytuacji kryterium wyboru oferty może być: Oferowany przez Wykonawcę poziom zmniejszenia ilości najmowanej odzieży roboczej w stosunku do ilości asortymentu określonego w opisie przedmiotu w całym okresie obowiązywania umowy bez żadnych konsekwencji finansowych i prawnych dla Zamawiającego? 2) W ww. przetargu planujemy określić obowiązek zatrudnienie osób wykonujących czynności związane z szyciem i serwisowaniem odzieży przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Czy musimy wskazywać konkretną liczbę osób, które muszę być zatrudnione?
1
2017-04-28 08:05 0

NA.

Natalia A. .....

35

1) po co robić kryterium z czegoś co można uregulować zapisami umowy, pewnie wszyscy wykonawcy otrzymaliby maksymalną ilość pkt.
2) wskazujesz czynności a nie liczby i wszystkie osoby które wykonują daną czynność muszą być zatrudnione o umowę o pracę
1) po co robić kryterium z czegoś co można uregulować zapisami umowy, pewnie wszyscy wykonawcy otrzymaliby maksymalną ilość pkt. 2) wskazujesz czynności a nie liczby i wszystkie osoby które wykonują daną czynność muszą być zatrudnione o umowę o pracę
1
2017-05-05 05:47 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy