Forum


Powrót Brak podpisu na oświadczeniu

M.

Małgorzata .....

19

Na oświadczeniu Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór pobrany ze strony UZP) są 3 miejsca na podpisy. Oświadczenia podpisywane są przez dwie osoby (zgodnie z KRS), jednak pierwsza osoba złożyła 3 podpisy wraz z pieczęcią, druga natomiast przybiła pieczęć we wszystkich miejscach, ale podpis złożyła tylko w dwóch miejscach.
Analogiczna sytuacja jest na oświadczeniu dotyczącym braku podstaw wykluczenia. pierwsza osoba podpisała we wszystkich miejscach, druga osoba znów przystawiła pieczęć we wszystkich miejscach, ale nie wszędzie się podpisała. Co w tej sytuacji? Wzywam do uzupełnienia wadliwych oświadczeń?
Na oświadczeniu Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór pobrany ze strony UZP) są 3 miejsca na podpisy. Oświadczenia podpisywane są przez dwie osoby (zgodnie z KRS), jednak pierwsza osoba złożyła 3 podpisy wraz z pieczęcią, druga natomiast przybiła pieczęć we wszystkich miejscach, ale podpis złożyła tylko w dwóch miejscach. Analogiczna sytuacja jest na oświadczeniu dotyczącym braku podstaw wykluczenia. pierwsza osoba podpisała we wszystkich miejscach, druga osoba znów przystawiła pieczęć we wszystkich miejscach, ale nie wszędzie się podpisała. Co w tej sytuacji? Wzywam do uzupełnienia wadliwych oświadczeń?
1
2017-04-28 08:50 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Wzór ze strony UZP trzeba traktować jako przykładowy, ale nie obowiązkowy co do formy i treści w 100%. Trzeba po prostu zweryfikować gdzie musiał się podpisać uprawniony wykonawca, dopiero potem ewentualne wezwanie.
Wzór ze strony UZP trzeba traktować jako przykładowy, ale nie obowiązkowy co do formy i treści w 100%. Trzeba po prostu zweryfikować gdzie musiał się podpisać uprawniony wykonawca, dopiero potem ewentualne wezwanie.
1
2017-04-28 09:02 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy