Forum


Powrót zakup samochodów

K.

Kinga .....

4

Na początku roku był przeprowadzony PN poniżej progów Unijnych na zakup samochodu ciężarowego na kwotę ok 600 tys zł/ netto , o zakupie innych samochodów nie było mowy , teraz okazało się że jest potrzeba kupić jeszcze w tym roku trzy samochody ciężarowe , wartość jednego samochodu to koszt ok 500 tys / netto . art. 32 ust 2 sens normatywny tego przepisu
sprowadza się do ustalenia, iż zamawiający nie może dokonywać podziału zamówienia (zaniżać
jego wartości) w taki sposób, aby na skutek ustalenia wartości dla każdej z wydzielonych części
zamówienia doszło do nieuprawnionego wyłączenia stosowania przepisów ustawy PZP
odnoszących się do zamówień o wartości powyżej określonego progu, czy też, z drugiej strony,
do nieuprawnionego zastosowania przepisów odnoszących się do zamówień o wartości poniżej
określonego progu. Innymi słowy nie jest zakazany sam podział jednego zamówienia na części,
ale jest zakazany taki podział, który zmierza do uniknięcia stosowania przez zamawiającego
przepisów ustawy PZP właściwych dla zamówienia o określonej wartości szacunkowej.
Jest możliwość zakupu jeszcze w tym roku w/w samochodów? Co w sytuacji jeżeli użytkowany samochód ulegnie zepsuciu? I nie ma możliwości go dalej użytkować ?
Na początku roku był przeprowadzony PN poniżej progów Unijnych na zakup samochodu ciężarowego na kwotę ok 600 tys zł/ netto , o zakupie innych samochodów nie było mowy , teraz okazało się że jest potrzeba kupić jeszcze w tym roku trzy samochody ciężarowe , wartość jednego samochodu to koszt ok 500 tys / netto . art. 32 ust 2 sens normatywny tego przepisu sprowadza się do ustalenia, iż zamawiający nie może dokonywać podziału zamówienia (zaniżać jego wartości) w taki sposób, aby na skutek ustalenia wartości dla każdej z wydzielonych części zamówienia doszło do nieuprawnionego wyłączenia stosowania przepisów ustawy PZP odnoszących się do zamówień o wartości powyżej określonego progu, czy też, z drugiej strony, do nieuprawnionego zastosowania przepisów odnoszących się do zamówień o wartości poniżej określonego progu. Innymi słowy nie jest zakazany sam podział jednego zamówienia na części, ale jest zakazany taki podział, który zmierza do uniknięcia stosowania przez zamawiającego przepisów ustawy PZP właściwych dla zamówienia o określonej wartości szacunkowej. Jest możliwość zakupu jeszcze w tym roku w/w samochodów? Co w sytuacji jeżeli użytkowany samochód ulegnie zepsuciu? I nie ma możliwości go dalej użytkować ?
1
2017-05-05 06:17 0

M.

Mariusz .....

22

Musiałaby Pani wykazać, że podział nie nastąpił w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy np. konieczność zakupu kolejnych samochodów wynika z okoliczności, na które zamawiający nie miał wpływu. Zarówno same okoliczności jak i konieczność należy udowodnić. Takie ogólne wyjaśnienie jak wyżej z całą pewnością nie wystarczy do podjęcia decyzji, czy podział będzie zgodny czy niezgodny z ustawą.
Odnośnie zepsucia - a co z gwarancją i rękojmią?
Musiałaby Pani wykazać, że podział nie nastąpił w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy np. konieczność zakupu kolejnych samochodów wynika z okoliczności, na które zamawiający nie miał wpływu. Zarówno same okoliczności jak i konieczność należy udowodnić. Takie ogólne wyjaśnienie jak wyżej z całą pewnością nie wystarczy do podjęcia decyzji, czy podział będzie zgodny czy niezgodny z ustawą. Odnośnie zepsucia - a co z gwarancją i rękojmią?
1
2017-05-05 06:29 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy