Forum


Powrót wykaz robót

M.

Marzena .....

0

Witam. Przetarg nieograniczony, procedura odwrócona wymagano wykazu robót. Wykonawca wezwany z art. 26 ust. 2 złożył wykaz wraz z poświadczeniami. Informacje w wykazie niepełne, więcej można wyczytać z załączonych poświadczeń, ale i tak nie wszystko aby móc uznać że wykonawca spełnia warunki. Wezwałam do wyjaśnień z art. 26 ust. 4.
dokładnie opisując co należy wyjaśnić. Złożył wyjaśnienia, informując, dokładnie opisując, że w każdej pozycji wykazu wykonał takie i takie roboty. Opisując w formie wyjaśnień zrealizowane roboty, potwierdził że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Czy takie wyjaśnienia są wystarczające, czy powinnam jeszcze mimo wszystko wezwać do uzupełnienia z art. 26.3 prawidłowego wykazu w formie pisemnej?
Witam. Przetarg nieograniczony, procedura odwrócona wymagano wykazu robót. Wykonawca wezwany z art. 26 ust. 2 złożył wykaz wraz z poświadczeniami. Informacje w wykazie niepełne, więcej można wyczytać z załączonych poświadczeń, ale i tak nie wszystko aby móc uznać że wykonawca spełnia warunki. Wezwałam do wyjaśnień z art. 26 ust. 4. dokładnie opisując co należy wyjaśnić. Złożył wyjaśnienia, informując, dokładnie opisując, że w każdej pozycji wykazu wykonał takie i takie roboty. Opisując w formie wyjaśnień zrealizowane roboty, potwierdził że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Czy takie wyjaśnienia są wystarczające, czy powinnam jeszcze mimo wszystko wezwać do uzupełnienia z art. 26.3 prawidłowego wykazu w formie pisemnej?
1
2017-05-05 08:03 0

M.

Marta .....

27

Trudno to ocenić nie widząc wykazu robót. Jeżeli w wykazie wszystkie kolumny i wiersze zostały wypełnione, a Twoje wątpliwości wynikają z nieprecyzyjnie wpisanych dat (np. kwiecień 2017, zamiast dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia) albo kwot podanych w zaokrągleniu, lub wyjaśnień wymagał przedmiot zamówienia - to uważam że spokojnie możesz przyjąć, ze w wyniku wyjaśnień zostało potwierdzone spełnianie warunku.
Trudno to ocenić nie widząc wykazu robót. Jeżeli w wykazie wszystkie kolumny i wiersze zostały wypełnione, a Twoje wątpliwości wynikają z nieprecyzyjnie wpisanych dat (np. kwiecień 2017, zamiast dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia) albo kwot podanych w zaokrągleniu, lub wyjaśnień wymagał przedmiot zamówienia - to uważam że spokojnie możesz przyjąć, ze w wyniku wyjaśnień zostało potwierdzone spełnianie warunku.
1
2017-05-05 09:37 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy