Forum


Powrót wartość zamówienia

K.

Kinga .....

0

Witam,
Planowane było przeprowadzenie zapytania ofertowego ponieważ wartość zamówienia ustalono na podstawie kosztów z poprzedniego roku budżetowego powiększonych o wskaźnik wynosiła mniej niż 30 000 euro. Postępowanie zostało ogłoszone wpłynęły 3 oferty i wszystkie przekraczają 30 000 euro. Przekroczyły możliwości finansowe zamawiającego o 100 % więc muszę je unieważnić bo nie będę miała tyle środków. Teraz chodzi mi o to czy przy przeprowadzeniu kolejnego postępowania ustalam jeszcze raz wartość szacunkową zamówienia? Przy ustalaniu jej po raz pierwszy cena jednostkowa przyjęta była na poziomie 820 zł natomiast oferty jakie wpłynęły i ich ceny jednostkowe oscylowały w wysokości 1400 zł. Czy teraz także ogłaszać zapytanie czy szacować wg cen rynkowych? Bo wtedy wchodzę w procedurę przetargową. Czy w przypadku kontroli nie zostanie mi zarzucone nierzetelne ustalenie wartości szacunkowej zamówienia? Pomocy
Witam, Planowane było przeprowadzenie zapytania ofertowego ponieważ wartość zamówienia ustalono na podstawie kosztów z poprzedniego roku budżetowego powiększonych o wskaźnik wynosiła mniej niż 30 000 euro. Postępowanie zostało ogłoszone wpłynęły 3 oferty i wszystkie przekraczają 30 000 euro. Przekroczyły możliwości finansowe zamawiającego o 100 % więc muszę je unieważnić bo nie będę miała tyle środków. Teraz chodzi mi o to czy przy przeprowadzeniu kolejnego postępowania ustalam jeszcze raz wartość szacunkową zamówienia? Przy ustalaniu jej po raz pierwszy cena jednostkowa przyjęta była na poziomie 820 zł natomiast oferty jakie wpłynęły i ich ceny jednostkowe oscylowały w wysokości 1400 zł. Czy teraz także ogłaszać zapytanie czy szacować wg cen rynkowych? Bo wtedy wchodzę w procedurę przetargową. Czy w przypadku kontroli nie zostanie mi zarzucone nierzetelne ustalenie wartości szacunkowej zamówienia? Pomocy
1
2017-05-08 12:47 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1043

Nie zawsze trzeba jeszcze raz szacować, jeżeli pierwszy szacunek był dokonany z należytą starannością zgodnie z zapisami ustawy PZP. Oczywiście przede wszystkim należy zweryfikować czy ceny z zeszłego roku mają aktualnie odzwierciedlenie w rzeczywistości. Może się tak zdarzyć, że zrobicie jeszcze nawet 2 zapytania ofertowe a ceny będą takie same i bardzo przekraczać mogą próg 30 000 euro i wtedy łatwiej będzie kontrolującym udowodnić źle oszacowaną wartość zamówienia, nawet celem obejścia ustawy.
Nie zawsze trzeba jeszcze raz szacować, jeżeli pierwszy szacunek był dokonany z należytą starannością zgodnie z zapisami ustawy PZP. Oczywiście przede wszystkim należy zweryfikować czy ceny z zeszłego roku mają aktualnie odzwierciedlenie w rzeczywistości. Może się tak zdarzyć, że zrobicie jeszcze nawet 2 zapytania ofertowe a ceny będą takie same i bardzo przekraczać mogą próg 30 000 euro i wtedy łatwiej będzie kontrolującym udowodnić źle oszacowaną wartość zamówienia, nawet celem obejścia ustawy.
1
2017-05-08 13:11 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy