Forum


Powrót Prawo opcji czy rzeczywiscie nie dotyczy robót budowlanych?

B.

Beata .....

48

Witam
Prawo opcji może dotyczyć wyłącznie dostaw lub usług, nie zaś robót budowlanych. Tak też do tej pory myślałam. Zgodnie, bowiem z literalnym brzmieniem artykułu 34 ust. 5 PZP należałoby wnioskować, że prawo opcji nie ma zastosowania do robót budowlanych, ponieważ roboty budowlane nie zostały wyraźnie w tym przepisie wskazane. Ustawodawca niefortunnie skupił swoją uwagę tylko na dwóch rodzajach zamówień publicznych, do których należałoby stosować prawo opcji, a mianowicie do zamówień na dostawy i usługi.
Na tym tle widoczne są spory w doktrynie. Jedni uważają że ustawodawca nie wyeliminował możliwości ustanowienia opcji przy robotach budowlanych, a jedynie wskazał w jaki sposób należy szacować wartość przedmiotu zamówienia na dostawy i usługi. Ostatnio też natrafiłam na ciekawy wyrok KIO 418/16 http://noweprzetargi.pl/szukaj/0418-16.pdf. Czyżby można było stosować prawo opcji w robotach budowlanych. W zasadzie tak powinno być bo dyrektywy unijne wskazują jedynie, że podstawą obliczania szacunkowej wartości zamówienia publicznego jest całkowita kwota należna, bez VAT, oszacowana przez instytucję zamawiającą, przy czym w obliczeniu takim uwzględnia się całkowitą kwotę szacunkową, obejmującą także wszelkie opcje lub wznowienia zamówienia (art. 9 ust. 1 dyrektywy klasycznej). Nasz ustawodawca jednak nie wiadomo czy chciał, czy też nie chciał uniemożliwić prawa opcji w robotach budowlanych.
Witam Prawo opcji może dotyczyć wyłącznie dostaw lub usług, nie zaś robót budowlanych. Tak też do tej pory myślałam. Zgodnie, bowiem z literalnym brzmieniem artykułu 34 ust. 5 PZP należałoby wnioskować, że prawo opcji nie ma zastosowania do robót budowlanych, ponieważ roboty budowlane nie zostały wyraźnie w tym przepisie wskazane. Ustawodawca niefortunnie skupił swoją uwagę tylko na dwóch rodzajach zamówień publicznych, do których należałoby stosować prawo opcji, a mianowicie do zamówień na dostawy i usługi. Na tym tle widoczne są spory w doktrynie. Jedni uważają że ustawodawca nie wyeliminował możliwości ustanowienia opcji przy robotach budowlanych, a jedynie wskazał w jaki sposób należy szacować wartość przedmiotu zamówienia na dostawy i usługi. Ostatnio też natrafiłam na ciekawy wyrok KIO 418/16 http://noweprzetargi.pl/szukaj/0418-16.pdf. Czyżby można było stosować prawo opcji w robotach budowlanych. W zasadzie tak powinno być bo dyrektywy unijne wskazują jedynie, że podstawą obliczania szacunkowej wartości zamówienia publicznego jest całkowita kwota należna, bez VAT, oszacowana przez instytucję zamawiającą, przy czym w obliczeniu takim uwzględnia się całkowitą kwotę szacunkową, obejmującą także wszelkie opcje lub wznowienia zamówienia (art. 9 ust. 1 dyrektywy klasycznej). Nasz ustawodawca jednak nie wiadomo czy chciał, czy też nie chciał uniemożliwić prawa opcji w robotach budowlanych.
1
2017-05-09 08:13 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy