Forum


Powrót ROZWIĄZANIE UMOWY, A WSZCZĘCIE NOWEGO POSTĘPOWANIA

K.

Krzysztof .....

6

Witam,
proszę o udzielenie mi odpowiedzi w poniższej kwestii:
W wyniku przeprowadzonego postępowania „unijnego” podzielonego na 4 części, podpisano umowy z czterema dostawcami żywności z terminem do 31.12. br.. W najbliższym czasie Zamawiający jest zmuszony rozwiązać umowę z jednym z dostawców żywności (mięso).
Moje pytanie brzmi:
Czy w związku z rozwiązywaną umową do oszacowania wartości, w celu wszczęcia nowego postępowania należy wyliczyć potrzeby w ramach tej części tj. do 31.12.br. i stosowanie do tej wartości netto przeprowadzić postępowanie?.
Zaznaczam, że Zamawiający w Planie postępowań na 2017 rok uwzględnił postępowanie „unijne” tożsame z poprzednim, na nowy okres dostaw żywności, z terminem wszczęcia w m-cu listopadzie celem podpisania umów w okresie realizacji w następnym roku kalendarzowym.
Moje wątpliwości: czy do wszczynanego postępowania nie doliczyć wartości netto z tego planowanego do wszczęcia w listopadzie ?.
pozdrawiam
Mariusz
Witam, proszę o udzielenie mi odpowiedzi w poniższej kwestii: W wyniku przeprowadzonego postępowania „unijnego” podzielonego na 4 części, podpisano umowy z czterema dostawcami żywności z terminem do 31.12. br.. W najbliższym czasie Zamawiający jest zmuszony rozwiązać umowę z jednym z dostawców żywności (mięso). Moje pytanie brzmi: Czy w związku z rozwiązywaną umową do oszacowania wartości, w celu wszczęcia nowego postępowania należy wyliczyć potrzeby w ramach tej części tj. do 31.12.br. i stosowanie do tej wartości netto przeprowadzić postępowanie?. Zaznaczam, że Zamawiający w Planie postępowań na 2017 rok uwzględnił postępowanie „unijne” tożsame z poprzednim, na nowy okres dostaw żywności, z terminem wszczęcia w m-cu listopadzie celem podpisania umów w okresie realizacji w następnym roku kalendarzowym. Moje wątpliwości: czy do wszczynanego postępowania nie doliczyć wartości netto z tego planowanego do wszczęcia w listopadzie ?. pozdrawiam Mariusz
1
2017-05-10 08:59 0

B.

Beata .....

48

Nowe postępowanie liczy się wg aktualnego stanu bez dodawania wartości planowanych w listopadzie.
Nowe postępowanie liczy się wg aktualnego stanu bez dodawania wartości planowanych w listopadzie.
1
2017-05-10 09:17 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy