Forum


Powrót Pełnomocnictwo do podpisania oświadczenia JEDZ

K.

Katarzyna .....

26

Ofertę złożyło Konsorcjum dwóch firm. Do oferty zostały załączone dwa oświadczenia JEDZ - Partnera i Lidera Konsorcjum. Oba oświadczenia podpisał Lider Konsorcjum.
W załączonym do oferty pełnomocnictwie Partner Konsorcjum upoważnia Lidera Konsorcjum do podejmowania wszelkich czynności w ramach prowadzonego postępowania: podpisania oferty wraz z załacznikami, potwierdzania zgodności kopii dokumentów lub oświadczeń z oryginałami, składania wymaganych oświadczeń i dokumentów (...) w imieniu Partnera Konsorcjum. Czy powinnam uwzględnić to oświadczenie, czy jednak powinnam wezwać Wykonawcę do złożenia oświadczenia podpisnego przez osobę upowaznioną do reprezentowania Partnera Konsorcjum?
Ofertę złożyło Konsorcjum dwóch firm. Do oferty zostały załączone dwa oświadczenia JEDZ - Partnera i Lidera Konsorcjum. Oba oświadczenia podpisał Lider Konsorcjum. W załączonym do oferty pełnomocnictwie Partner Konsorcjum upoważnia Lidera Konsorcjum do podejmowania wszelkich czynności w ramach prowadzonego postępowania: podpisania oferty wraz z załacznikami, potwierdzania zgodności kopii dokumentów lub oświadczeń z oryginałami, składania wymaganych oświadczeń i dokumentów (...) w imieniu Partnera Konsorcjum. Czy powinnam uwzględnić to oświadczenie, czy jednak powinnam wezwać Wykonawcę do złożenia oświadczenia podpisnego przez osobę upowaznioną do reprezentowania Partnera Konsorcjum?
1
2017-05-10 19:59 0

N.

Natalia .....

33

uwzględnić
uwzględnić
1
2017-05-10 21:37 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy