Forum


Powrót zamówienie z wolnej ręki a ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

M.

Magdalena .....

4

ogłosiłam jeden PN z możliwością składania ofert częściowych. Na jedną część zgłosił się Wykonawca , dwie części musiałam unieważnić. I teraz robię dwa osobne zamówienia z wolnej ręki. A w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w punkcie II.4) Informacja o częściach zamówienia, Zamówienie było podzielone jest na części:? co tutaj powinnam wpisać? pomocy
ogłosiłam jeden PN z możliwością składania ofert częściowych. Na jedną część zgłosił się Wykonawca , dwie części musiałam unieważnić. I teraz robię dwa osobne zamówienia z wolnej ręki. A w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w punkcie II.4) Informacja o częściach zamówienia, Zamówienie było podzielone jest na części:? co tutaj powinnam wpisać? pomocy
1
2017-05-11 13:01 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Należy przyjąć iż są dwa postepowania udzielane w częściach - o jednej łącznej wartości. Jesli były powody łączyć wartość tych części w pierwotnym postepowaniu, to te powody nie ustały
Należy przyjąć iż są dwa postepowania udzielane w częściach - o jednej łącznej wartości. Jesli były powody łączyć wartość tych części w pierwotnym postepowaniu, to te powody nie ustały
1
2017-05-11 13:35 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy