Forum


Powrót UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Z POWODU NIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW

K.

Karolina .....

1

Dzień Dobry! Mam pytanie, art. 93 ust. 1a umożliwia nam umorzenie postępowania w sytuacji nie udzielenia środków pochodzących z Unii Europejskiej. Zamawiający przygotowuje zamówienie i ma otrzymań środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, nie pochodzących z UE. Czy można te środki podciągnąć pod unieważnienie z art. 93 ust. 1a? Jaki zapis wprowadzić aby zabezpieczyć się w sytuacji nie otrzymania środków? Będę wdzięczna za radę...
Dzień Dobry! Mam pytanie, art. 93 ust. 1a umożliwia nam umorzenie postępowania w sytuacji nie udzielenia środków pochodzących z Unii Europejskiej. Zamawiający przygotowuje zamówienie i ma otrzymań środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, nie pochodzących z UE. Czy można te środki podciągnąć pod unieważnienie z art. 93 ust. 1a? Jaki zapis wprowadzić aby zabezpieczyć się w sytuacji nie otrzymania środków? Będę wdzięczna za radę...
1
2017-05-12 12:05 0

R.

Robert .....

56

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/uniewaznienie-postepowania-na-podstawie-art.-93-ust.-1a-ustawy-pzp
Jak podał UZP -link wyżej, fakultatywna przesłanka unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określona w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, znajdzie zastosowanie tylko i wyłącznie w odniesieniu do zamówień współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
Zatem w przypadku braku przyznania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, nie można tego faktu podciągnąć pod unieważnienie z art. 93 ust. 1a.
Zastanawiam się czy nie można by powołać się przy unieważnieniu na przepisy art.93 ust. 1 pkt 6 "wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć "
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/uniewaznienie-postepowania-na-podstawie-art.-93-ust.-1a-ustawy-pzp Jak podał UZP -link wyżej, fakultatywna przesłanka unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określona w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, znajdzie zastosowanie tylko i wyłącznie w odniesieniu do zamówień współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Zatem w przypadku braku przyznania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, nie można tego faktu podciągnąć pod unieważnienie z art. 93 ust. 1a. Zastanawiam się czy nie można by powołać się przy unieważnieniu na przepisy art.93 ust. 1 pkt 6 "wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć "
1
2017-05-12 13:06 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy