Forum


Powrót Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty

J.

Joanna .....

32

Czy zamawiajacy może zwrócić się o wyjaśnienie treści oferty zgodnie z art. 87 ust. 1 - chodzi o różnice w parametrach materiałów: zamawiający wymagał rozmiar listwy 10 x 15, a wykonawca zaoferował 10 x 16. Czy można zapytać co to oznacza? Co, jeśli wykonawca stwierdzi omyłkę pisarską i teraz zadeklaruje już właściwe materiały? A co, jeśli zaoferowane materiały mają wprawdzie inne parametry, ale są lepsze niż wymagane przez zamawiającego? Uznać czy nie?
Czy zamawiajacy może zwrócić się o wyjaśnienie treści oferty zgodnie z art. 87 ust. 1 - chodzi o różnice w parametrach materiałów: zamawiający wymagał rozmiar listwy 10 x 15, a wykonawca zaoferował 10 x 16. Czy można zapytać co to oznacza? Co, jeśli wykonawca stwierdzi omyłkę pisarską i teraz zadeklaruje już właściwe materiały? A co, jeśli zaoferowane materiały mają wprawdzie inne parametry, ale są lepsze niż wymagane przez zamawiającego? Uznać czy nie?
0
2016-07-04 11:42 0

A.

Alicja .....

47

Zawsze można prosić o wyjaśnienie, jeżeli coś nie jest jednoznaczne i budzi wątpliwości. Odnośnie wymiarów - wszystko zależy od zapisów SIWZ - jeżeli zamawiający bezwzględnie i bez żadnej tolerancji wymagał wymiaru 10 x 15 to listwa nie spełnia warunku, jeżeli wykonawca oświadczy (udowodni), że się pomylił i listwa ma faktycznie wymiar 10 x15 to zamawiający poprawia to jako omyłkę pisarską i może przyjąć ofertę. Natomiast jeżeli zamawiający wymagał listwy o wymiarach 10 X 15 a teraz stwierdzi, że w zasadzie może być i 10 x 16 (w sytuacji kiedy wykonawca potwierdzi, że oferowana przez niego listwa ma wymiar 10 x 16) to przyjęcie takiej oferty będzie już naruszeniem zasad uczciwej konkurencji (oferta podlega odrzuceniu).
Zawsze można prosić o wyjaśnienie, jeżeli coś nie jest jednoznaczne i budzi wątpliwości. Odnośnie wymiarów - wszystko zależy od zapisów SIWZ - jeżeli zamawiający bezwzględnie i bez żadnej tolerancji wymagał wymiaru 10 x 15 to listwa nie spełnia warunku, jeżeli wykonawca oświadczy (udowodni), że się pomylił i listwa ma faktycznie wymiar 10 x15 to zamawiający poprawia to jako omyłkę pisarską i może przyjąć ofertę. Natomiast jeżeli zamawiający wymagał listwy o wymiarach 10 X 15 a teraz stwierdzi, że w zasadzie może być i 10 x 16 (w sytuacji kiedy wykonawca potwierdzi, że oferowana przez niego listwa ma wymiar 10 x 16) to przyjęcie takiej oferty będzie już naruszeniem zasad uczciwej konkurencji (oferta podlega odrzuceniu).
1
2016-07-04 13:21 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy