Forum


Powrót przedłużenie terminu związania ofert

M.

Magdalena .....

2

Wzywam Wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą przed ogłoszeniem wyników. W postępowaniu żądaliśmy wniesienia wadium, tak więc Wykonawcy którzy zdecydują się na przedłużenie terminu związania ofertą muszą przedłużyć ważność wadium. Oferta jednego z Wykonawców została odrzucona, ponieważ złożył wadium w formie kserokopii. (tj. nie zabezpieczył właściwie oferty wadium). Czy tego Wykonawcę również wzywam do przedłużenia terminu związania ofertą? Wydaje mi się to bezcelowe, ponieważ został odrzucony z powodu niezabezpieczenia oferty wadium i nie jest już uczestnikiem gry. poza tym jakie wadium miałby przedłużyć czy wnieść wadium nowe na odrzucona ofertę. Jak sądzicie? Nie chcemy wzywać go przedłużenia terminu związania ofertą.
Wzywam Wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą przed ogłoszeniem wyników. W postępowaniu żądaliśmy wniesienia wadium, tak więc Wykonawcy którzy zdecydują się na przedłużenie terminu związania ofertą muszą przedłużyć ważność wadium. Oferta jednego z Wykonawców została odrzucona, ponieważ złożył wadium w formie kserokopii. (tj. nie zabezpieczył właściwie oferty wadium). Czy tego Wykonawcę również wzywam do przedłużenia terminu związania ofertą? Wydaje mi się to bezcelowe, ponieważ został odrzucony z powodu niezabezpieczenia oferty wadium i nie jest już uczestnikiem gry. poza tym jakie wadium miałby przedłużyć czy wnieść wadium nowe na odrzucona ofertę. Jak sądzicie? Nie chcemy wzywać go przedłużenia terminu związania ofertą.
1
2017-05-15 09:54 1

J.

Joanna .....

6

Jeżeli oferta nie została zabezpieczona wadium to odrzucasz ofertę i ja bym takiego Wykonawcę nie wzywała do przedłużenia ważności wadium - jeżeli stwierdzam, że wadium nie złożył.
Wadium w oryginale powinno być wnoszone w przypadku gwarancji i poręczeń. Jeżeli chodzi o wniesienie gotówki - to jeżeli pieniądze były na rachunku zamawiającego w wyznaczonym terminie to wg mnie nie ma znaczenia czy dołączone potwierdzenie przelewu będzie w oryginale czy w kserokopii.
Jeżeli oferta nie została zabezpieczona wadium to odrzucasz ofertę i ja bym takiego Wykonawcę nie wzywała do przedłużenia ważności wadium - jeżeli stwierdzam, że wadium nie złożył. Wadium w oryginale powinno być wnoszone w przypadku gwarancji i poręczeń. Jeżeli chodzi o wniesienie gotówki - to jeżeli pieniądze były na rachunku zamawiającego w wyznaczonym terminie to wg mnie nie ma znaczenia czy dołączone potwierdzenie przelewu będzie w oryginale czy w kserokopii.
1
2017-05-15 10:56 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy