Forum


Powrót Odrzucenie oferty

D.

Dominika .....

0

Czy uzasadnione jest odrzucenie oferty wykonawcy bez wzywania do uzupełnienia dokumentów , który w formularzu ofertowym zadeklarował odmienny termin płatności (krótszy) od określonego przez Zamawiającego w SIWZ. art.89 ust.1pkt.2 pzp
Dodam tylko , że termin płatności nie był kryterium ,ale przy dużym zamówieniu byłoby to dla Zamawiającego dużym obciążeniem finansowym.
Czy uzasadnione jest odrzucenie oferty wykonawcy bez wzywania do uzupełnienia dokumentów , który w formularzu ofertowym zadeklarował odmienny termin płatności (krótszy) od określonego przez Zamawiającego w SIWZ. art.89 ust.1pkt.2 pzp Dodam tylko , że termin płatności nie był kryterium ,ale przy dużym zamówieniu byłoby to dla Zamawiającego dużym obciążeniem finansowym.
1
2016-07-04 14:27 0

A.

Alicja .....

47

Czy wykonawca złożył oświadczenie, iż zapoznał się z SIWZ i akceptuje warunki zamówieni? Należy poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 i jeżeli wykonawca nie zgodzi się na poprawkę - odrzucić ofertę.
Czy wykonawca złożył oświadczenie, iż zapoznał się z SIWZ i akceptuje warunki zamówieni? Należy poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 i jeżeli wykonawca nie zgodzi się na poprawkę - odrzucić ofertę.
1
2016-07-05 05:49 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy